Rogaland: fylket der det gryntes, kakles og brekes mest

Publisert:

For mange betyr sommer å dra på landet og se på, prate med eller kanskje klappe dyr. Les hvor det er størst sjanser for å treffe ditt favorittdyr, hvis du ennå ikke har hatt det gøy på landet.

Når er husdyrtallene fra?

Tallene for sauer gjaldt per 1. januar 2017. For de andre dyrene er tellingene foretatt 1. januar i år. Etter dette er noen dyr blitt slaktet, og andre dyr er kommet til verden.

Rogaland vil være et sikkert reisemål for dyrevenner. Fylket topper nemlig listen over antall slaktesvin, verpehøns, kyllinger og sauer, ifølge SSBs statistikk over husdyrhold. De som foretrekker melkeproduserende dyr, ku og geit, har større sjanser for å lykkes hvis de legger gårdsturen lenger nord.

Grynte med 460 000 griser

Rogaland har over 460 000 slaktesvin. I tillegg har fylket drøyt 28 000 avlssvin som altså brukes til oppdrett.

Fylket som har nest flest griser, er Trøndelag med Hedmark som en god nummer tre.

Hvis alle Rogalands griser når slaktemoden alder, vil de gi en samlet slaktevekt på over 37 tonn, altså 150 millioner porsjoner svinekjøtt. Det er nok til en middag for alle som bor i Russland.

På grunn av krav til klima og temperatur er de fleste norske grisene innegriser, så man bør gjøre en avtale med bonden for å kunne få se dem.

Bløtkake til alle

Av landets 4,4 millioner verpehøns bor mer enn en fjerdedel, 1 170 000, i Rogaland. Samtidig huser fylket godt og vel 19 millioner slaktekyllinger. Trøndelag, som holder andreplassen, har nærmere 17,6 millioner kyllinger, mens Hedmark har over 11 millioner.

I løpet av en måned kan de rogalandske hønsene komme til å verpe over 29 millioner egg, eller nok til at alle innbyggerne i Norge får en hel bløtkake på fødselsdagen sin.

Figur 1. Fylker med flest mjølkekyr. 2018

Mjølkekyr
Trøndelag 45976
Rogaland 39859
Oppland 25925
Møre og Romsdal 20857
Sogn og Fjordane 15535
Nordland 14927

Ull til 270 000 gensere

Rogaland har over 230 000 vinterforede sauer, altså flere sauer enn det er innbyggere i fylkets to største byer, Stavanger og Sandnes. Rogalandssauene utgjør da en femtedel av de 1,1 millioner voksne sauene som finnes i landet totalt.

Til sammen kan besetningene i sauefylket årlig gi 460 tonn ull som i sin tur kan spinnes til 300 tonn garn. Dette garnet er nok til å strikke 270 000 gensere.

Det nest største sauefylket er Oppland, men de har over 100 000 færre vinterforede sauer.

Selv om Rogaland er fylket med flest sauer, er det mindre sjanse for å se sauer i fylket nå i sommermånedene. Mange dyr er nemlig sendt på fjellbeite i nabofylket, Vest-Agder. Men kan hende noen sorte får har rømt hjem igjen til gården i løpet av sommeren?

Geitenes rike i nord og vest

Troms har drøyt 7 800 melkegeiter som til sammen kan produsere oppunder 5,4 millioner liter geitemelk. Vestlandet med Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal tar de neste plassene.

Geitemelken fra Troms kan ystes til 770 tonn geitost, som blir nesten 150 gram ost til hver av oss i Norge.

Hva med hestene?

SSB har dessverre ikke noen statistikk over hvor mange hester som finnes i Norge, eller hvor de holder til.

Figur 2. Fylker med flest vinterfora sau. 2017

Vinterfora sauer
Rogaland 232875
Oppland 126471
Hordaland 111060
Nordland 98075
Sogn og Fjordane 93335
Sør-Trøndelag (-2017) 76785

Rogaland ikke lenger Norges kuland

Etter at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag gikk sammen, har det nye storfylket erobret den norske storfetoppen. Trøndelag har over 170 000 storfe. Knapt 46 000 av dem produserer melk, og trønderne har dermed nesten en femtedel av landets 220 000 melkekyr. Med over 146 000 storfe og snaut 40 000 melkekyr er Rogaland nå henvist til andreplassen.

De trønderske kyrne melker til sammen 345 millioner liter melk per år. Det er nok til å fylle et olympisk svømmebasseng nesten 140 ganger. Hvis all trøndermelken separeres, kan meieriene hvert år skumme av omtrent 35 millioner liter fløte. Dette holder til å lage 840 millioner porsjoner iskrem. Derfor vil det antagelig gå en stund før vi går tomme for is hvis sommerværet skulle bli like fint neste år.

 

 

Kontakt