Utbyttet fra elgjakta økte svært raskt fra begynnelsen av 1970-åra til tidlig i 1990-åra. Etter et fall i midten av 1990-åra nådde fellingstallet en foreløpig topp med 39 400 dyr rundt tusenårsskiftet. Utbyttet på 27 500 dyr i jaktåret 2022/2023 var 24 prosent lavere enn i 1999/2000. Nedgangen fra forrige jaktår var på 1 800 dyr. Det var nedgang i alle fylker unntatt fylkene i Nord-Norge og i Vestland og i Møre og Romsdal. Trøndelag hadde den største nedgangen i antall felte elg med en nedgang på 900 dyr.

Figur 1. Felte elg og hjort i Norge. 1913–2022

¹ 2022 er foreløpige tall.

Nedgang også for hjortejakta

Utbyttet fra hjortejakta økte også betydelig fra tidlig i 1970-åra fram til en topp i 2010. Deretter falt utbyttet i noen år, før det fortsatte å øke fra 2015 og helt fram til forrige jaktår. I jaktåret 2022/2023 falt utbyttet fra hjortejakta for første gang siden 2015. Nedgangen fra året før var på 3 500 dyr. En stor del av nedgangen fant sted i hjortefylkene Møre og Romsdal og Vestland.

Figur 2. Kommunene med flest felte elg i jaktåret 2022/2023

Flest hjort ble felt i Sunnfjord og Kvinnherad

Siden kommunesammenslåingen i 2020 har den nye kommunen Sunnfjord toppet listen over kommunene med flest felte hjort. I jaktåret 2022/2023 ble det skutt 2 110 hjort i vestlandskommunen. Det er 160 færre enn året før. Kvinnherad er som i fjor, nummer to på listen med 1 370 felte hjort.

Her kan du se fellingstallene for hjort i din kommune.

Figur 3. Kommunene med flest felte hjort i jaktåret 2022/2023

Steinkjer hadde flest felte elg

Steinkjer var også denne gangen den kommunen der det ble felt flest elg i jaktåret 2022/2023. I alt ble det skutt 670 elg i trøndelagskommunen. Dette er 110 færre enn året før da det også var en betydelig nedgang. Åmodt i Innlandet fulgte deretter med et fellingstall på 540 elg.

Her kan du se fellingstall for elg i din kommune.