Artikler om skatt for personer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Sterkest vekst i utbetalt lønn blant yngre i 2023 Artikkel 6. mai

  I 2023 økte utbetalt lønn med 5 prosent i gjennomsnitt.

2023

 1. Vekst i statens inntekter fra personskatt i 2022 Artikkel 12. desember

  I 2022 var det en beskjeden vekst i sum fastsatt skatt for personer. Dette skyldes økte inntektsfradrag for gjeldsrenter og fall i kapitalinntekter. Samtidig førte endrede satser til at fellesskatten, trinnskatten og formuesskatten til staten vokste prosentvis mer enn fastsatt skatt.

 2. Sekundærboliger eies i økende grad av eldre og formuende Artikkel 13. september

  Mellom 2010 og 2021 har gruppen som eier sekundærboliger blitt eldre og relativt mer formuende i forhold til øvrig befolkning. Vi ser også tegn til at det er blitt mer vanlig å leie ut sekundærboliger.

2022

 1. Rekordstore utbytter i 2021 ga sterk vekst i skatteinntektene Artikkel 19. desember

  Skatteytere i Norge betalte inn 13,7 prosent mer i personskatt i 2021 sammenlignet med året før. Årsaken er at de med størst formue tok ut svært mye utbytte før det kom endringer i skattesatsen i 2022.

 2. Sterk økning i lønn og honorarer i 2021 Artikkel 2. mai

  Tall fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at summen av lønn og honorarer økte 6,2 prosent i koronapandemiens andre år. Samtidig fortsatte det omfattende mottaket av dagpenger.

 3. Vekst i bruttoinntekten i 2020 Artikkel 26. januar

  I pandemiåret 2020 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 2,9 prosent for bosatte 17 år og eldre. Dette er henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng svakere nominell og reell vekst enn i 2019, men klart høyere enn i bunnåret 2016.