Artikler om skatt for personer

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Sterk økning i lønn og honorarer i 2021 Artikkel 2. mai

    Tall fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at summen av lønn og honorarer økte 6,2 prosent i koronapandemiens andre år. Samtidig fortsatte det omfattende mottaket av dagpenger.

  2. Vekst i bruttoinntekten i 2020 Artikkel 26. januar

    I pandemiåret 2020 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 2,9 prosent for bosatte 17 år og eldre. Dette er henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng svakere nominell og reell vekst enn i 2019, men klart høyere enn i bunnåret 2016.