Artiklar om produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

 1. Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal Artikkel 9. mai

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,0 prosent i 1. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til vekst i trelast- og trevareindustri.

 2. Industriproduksjonen fall i februar etter auke i januar Artikkel 7. april

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 2,1 prosent frå januar til februar 2022. Fallet kjem etter ein auke på 3,3 prosent i januar. For perioden desember 2021-februar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 3. 19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien Artikkel 4. april

  Omsetningen i norske butikker som selger dagligvarer og alkohol var høyere enn vanlig i 2020 og 2021. Det har ført til vedvarende høy produksjon av næringsmidler i Norge.

 4. Kraftig auke i industriproduksjonen i januar Artikkel 7. mars

  Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 3,3 prosent frå desember 2021 til januar 2022. Oppgangen kjem etter eit fall på 1,6 prosent i desember. For perioden november 2021-januar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 5. Sterk produksjonsauke i industrien i 2021 Artikkel 7. februar

  Produksjonen i norsk industri hadde ein sterk oppgang på 3,2 prosent frå 2020 til 2021. På kvartalsbasis vart det derimot ein nedgang på 1 prosent i 4. kvartal samanlikna med 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal.

 6. Uendra utvikling i industriproduksjonen Artikkel 7. januar

  Norsk industriproduksjon var uendra frå oktober til november 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2021 var det ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

2021

 1. Industriproduksjonen fall i oktober Artikkel 7. desember

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,9 prosent frå september til oktober 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden august-oktober 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadersperiode.

 2. Utviklinga i industrien har flata ut Artikkel 8. november

  Produksjonen i norsk industri har flata ut, og var uendra i 3.kvartal samanlikna med 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein auke på 0,6 prosent.

 3. Flat utvikling i industriproduksjonen Artikkel 7. oktober

  Norsk industriproduksjon var uendra frå juli til august, viser sesongjusterte tal. For perioden juni - august 2021 var det ein moderat nedgang på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 4. Moderat nedgang i industriproduksjonen Artikkel 7. september

  Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,6 prosent frå juni til juli 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden mai- juli 2021 var det òg eit fall på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 5. Fall i industriproduksjonen i 2. kvartal Artikkel 9. august

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,4 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Det var særleg låg produksjon innanfor petroleumsretta leverandørindustri.

 6. Uendra industriproduksjon Artikkel 7. juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein marginal nedgang på 0,1 prosent frå april til mai 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden mars-mai 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 7. Industriproduksjonen ned i april Artikkel 7. juni

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,9 prosent frå mars til april 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter høg aktivitet i mars. For perioden februar-april 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det ei auke på 1 prosent.

 8. Kraftig vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal Artikkel 6. mai

  Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 2,9 prosent i 1.kvartal 2021 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til sterk vekst i næringsmiddelindustrien.