Artiklar om produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

 1. Auke i industriproduksjonen i juli Artikkel 7. september

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,4 prosent frå juni til juli 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mai-juli 2022 var det eit fall på 0,5 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 2. Moderat nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal Artikkel 8. august

  Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,5 prosent i 2. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan særleg knytast til fall i kjemiske råvarer.

 3. Fall i industriproduksjonen i mai Artikkel 7. juli

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 2,2 prosent frå april til mai 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mars-mai 2022 var det ein auke på 0,6 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 4. Vekst i industriproduksjonen i april Artikkel 8. juni

  Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 1,0 prosent frå mars til april 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden februar-april 2022 var det ein auke på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 5. Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal Artikkel 9. mai

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,0 prosent i 1. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til vekst i trelast- og trevareindustri.

 6. Industriproduksjonen fall i februar etter auke i januar Artikkel 7. april

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 2,1 prosent frå januar til februar 2022. Fallet kjem etter ein auke på 3,3 prosent i januar. For perioden desember 2021-februar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 7. 19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien Artikkel 4. april

  Omsetningen i norske butikker som selger dagligvarer og alkohol var høyere enn vanlig i 2020 og 2021. Det har ført til vedvarende høy produksjon av næringsmidler i Norge.

 8. Kraftig auke i industriproduksjonen i januar Artikkel 7. mars

  Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 3,3 prosent frå desember 2021 til januar 2022. Oppgangen kjem etter eit fall på 1,6 prosent i desember. For perioden november 2021-januar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 9. Sterk produksjonsauke i industrien i 2021 Artikkel 7. februar

  Produksjonen i norsk industri hadde ein sterk oppgang på 3,2 prosent frå 2020 til 2021. På kvartalsbasis vart det derimot ein nedgang på 1 prosent i 4. kvartal samanlikna med 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal.

 10. Uendra utvikling i industriproduksjonen Artikkel 7. januar

  Norsk industriproduksjon var uendra frå oktober til november 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2021 var det ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

2021

 1. Industriproduksjonen fall i oktober Artikkel 7. desember

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,9 prosent frå september til oktober 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden august-oktober 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadersperiode.

 2. Utviklinga i industrien har flata ut Artikkel 8. november

  Produksjonen i norsk industri har flata ut, og var uendra i 3.kvartal samanlikna med 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein auke på 0,6 prosent.

 3. Flat utvikling i industriproduksjonen Artikkel 7. oktober

  Norsk industriproduksjon var uendra frå juli til august, viser sesongjusterte tal. For perioden juni - august 2021 var det ein moderat nedgang på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 4. Moderat nedgang i industriproduksjonen Artikkel 7. september

  Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,6 prosent frå juni til juli 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden mai- juli 2021 var det òg eit fall på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 5. Fall i industriproduksjonen i 2. kvartal Artikkel 9. august

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,4 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Det var særleg låg produksjon innanfor petroleumsretta leverandørindustri.