Artiklar om produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Fall i industriproduksjon i februar Artikkel 8. april

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 1,1 prosent frå januar til februar 2024, viser sesongjusterte tal. For perioden desember 2023 – februar 2024 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 2. Uendra industriproduksjon i januar Artikkel 7. mars

  Norsk industriproduksjon var uendra frå desember 2023 til januar 2024, viser sesongjusterte tal. For perioden november 2023 - januar 2024 fall aktiviteten med 0,1 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 3. Marginalt fall i industriproduksjonen i 2023 Artikkel 7. februar

  Produksjonen i norsk industri hadde samla sett ein svak nedgang på 0,3 prosent frå 2022 til 2023. Samtidig er det store bransjevise skilnader i dei ulike næringane.

 4. Marginalt fall i industriproduksjonen Artikkel 8. januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,3 prosent frå oktober til november 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2023 fall produksjonen med 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

2023

 1. Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober Artikkel 7. desember

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,6 prosent frå september til oktober 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden august-oktober 2023 var produksjonen uendra samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 2. Industriproduksjonen fall i september Artikkel 7. november

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,3 prosent frå august til september 2023, viser sesongjusterte tal. For 3. kvartal 2023 fall aktiviteten svakt med 0,2 prosent samanlikna med 2. kvartal.

 3. Auke i industriproduksjonen i august Artikkel 6. oktober

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,5 prosent frå juli til august 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden juni-august 2023 auka aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 4. Industriproduksjonen ned i juli Artikkel 7. september

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 1,2 prosent frå juni til juli 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden mai - juli 2023 auka aktiviteten med 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 5. Moderat fall i industriproduksjonen i 2. kvartal Artikkel 7. august

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 0,3 prosent i 2. kvartal 2023 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Frå mai til juni 2023 var produksjonen uendra.

 6. Vekst i industriproduksjonen i mai Artikkel 7. juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 1,4 prosent frå april til mai 2023, viser sesongjusterte tal. I perioden mars-mai 2023 viste industriproduksjonen ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 7. Moderat nedgang i industriproduksjonen i april Artikkel 7. juni

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,4 prosent frå mars til april 2023, viser sesongjusterte tal. I perioden februar-april 2023 viste industriproduksjonen ein nedgang på 0,1 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 8. Liten oppgang i industriproduksjonen i 1. kvartal Artikkel 5. mai

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,2 prosent i 1. kvartal 2023 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Frå februar til mars 2023 var det eit fall på 0,4 prosent.

 9. Industriproduksjonen uendra i februar Artikkel 5. april

  Norsk industriproduksjon var uendra frå januar til februar 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden desember 2022 til februar 2023 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 10. Auke i industriproduksjonen i januar Artikkel 7. mars

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,9 prosent frå desember 2022 til januar 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden november 2022 - januar 2023 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 11. Marginal nedgang i industriproduksjonen i 2022 Artikkel 7. februar

  Produksjonen i norsk industri hadde samla sett ein moderat nedgang på 0,3 prosent frå 2021 til 2022. Samtidig er det relativt store endringar på nokon av næringane.