Publisert Tittel Åpne
7. september 2020 Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli Artikkel
7. august 2020 Marginal auke i industriproduksjonen i juni Artikkel
7. juli 2020 Framleis markert nedgang i industriproduksjonen Artikkel
5. juni 2020 Fall i industriproduksjonen i april Artikkel
8. mai 2020 Kraftig fall i industriproduksjonen Artikkel
7. april 2020 Tilnærma uendra utvikling i industriproduksjonen Artikkel
6. mars 2020 Uendra utvikling i industriproduksjonen Artikkel
7. februar 2020 Flat utvikling i industriproduksjonen held fram Artikkel
8. januar 2020 Flat utvikling i industriproduksjonen Artikkel
6. desember 2019 Marginal nedgang i industriproduksjonen Artikkel
7. november 2019 Uendra industriproduksjonen frå 2. til 3. kvartal Artikkel
7. oktober 2019 Marginal produksjonsauke i industrien Artikkel
6. september 2019 Produksjonsauken i industrien held fram Artikkel
8. august 2019 Solid produksjonsvekst i industrien i 2. kvartal Artikkel
5. juli 2019 Produksjonsauke i leverandørindustrien Artikkel
7. juni 2019 Stabil utvikling i industriproduksjonen Artikkel
8. mai 2019 Liten nedgang i industriproduksjonen Artikkel
5. april 2019 Produksjonsauke i industrien Artikkel
7. mars 2019 Produksjonsauken i industrien held fram Artikkel
7. februar 2019 Verftsindustrien trekte opp samla industriproduksjon Artikkel