Artikler om tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Vestfold og Telemark har den høyeste andelen unge som faller utenfor Artikkel 25. mars

    Endelige tall for 2020 viser regionale forskjeller i andelen unge utenfor. På topp finner vi Vestfold og Telemark med 12,4 prosent utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i aldersgruppen 15–29 år.

2021

  1. Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020 Artikkel 26. august

    Etter en årlig nedgang i andelen unge utenfor siden 2015, er trenden nå brutt. Foreløpige tall viser at 11,2 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020.