Artikler om tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Unge utanfor går meir til legen for psykisk sjukdom Artikkel 6. mars

  1 av 4 legekonsultasjonar blant unge utanfor arbeid, utdanning og arbeidsmarknadstiltak i 2022 skuldast psykisk sjukdom eller lidingar. Tilsvarande tal var 12,7 prosent blant andre unge.

2023

 1. Omtrent uendret andel unge utenfor fra 2021 til 2022 Artikkel 29. august

  9,7 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 4. kvartal 2022, viser foreløpige tall. Året før var andelen 9,5 prosent.

2022

 1. Tyngre vei ut av arbeidsledighet for de i 50-årene Artikkel 28. september

  1,2 prosent av 50–59-åringene var arbeidsledig i 2017. Disse hadde en tyngre vei ut av ledighet enn de arbeidsledige i 30- og 40-årene.

 2. Rekordmange unge kombinerer jobb og skole Artikkel 31. august

  Foreløpige tall viser at 1 av 4 under 30 år både jobbet og var under utdanning i 2021. Dette er den høyeste andelen så langt statistikken går tilbake til 2008.

 3. Færre utenfor med yrkesfag enn med studieforberedende Artikkel 30. juni

  Færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyeste fullførte utdanning. Førstnevnte gruppe har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

 4. Vestfold og Telemark har den høyeste andelen unge som faller utenfor Artikkel 25. mars

  Endelige tall for 2020 viser regionale forskjeller i andelen unge utenfor. På topp finner vi Vestfold og Telemark med 12,4 prosent utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i aldersgruppen 15–29 år.

2021

 1. Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020 Artikkel 26. august

  Etter en årlig nedgang i andelen unge utenfor siden 2015, er trenden nå brutt. Foreløpige tall viser at 11,2 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020.