Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger (arkiv)

Publisert Tittel Åpne
25. november 2020 Fedre jobber mest og tjener best Artikkel
3. september 2020 Færre unge utenfor i fjor Artikkel
17. desember 2019 Tobarnsforeldre jobber mest Artikkel
13. desember 2018 4 prosent av alderspensjonistene har innvandrerbakgrunn Artikkel
13. desember 2018 1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger Artikkel