Likestilling og familie

Publisert:

Fedrekvote

I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. 4 uker.

Økt gradvis til 14 uker og litt fram og tilbake, nå 15 uker.

2017: 69,9 prosent av fedre som tar ut hele kvoten eller mer

 

Tid med familien

Vi har også gjort analyser av utviklingen av arbeidstid blant mødre og fedre. Og det ser ut som trenden er at far jobber mindre og mor jobber mer.

Men hva med fordelingen av arbeidsoppgaver i hjemmet?

SSBs tidsbruksundersøkelse viser at tiden brukt på husholdsarbeid blant kvinner synker (fra 1971-2010 sunket med to timer per døgn). I samme periode har tiden brukt på husholdsarbeid økt med 45 min blant mennene.

Generelt, begge kjønn, vi bruker mindre tid på husholdsarbeid. Fortsatt kvinner som gjør mest.

  • Kvinner jobber mer
  • Menn jobber mindre
  • Kvinner bruker mindre tid på husarbeid
  • Menn bruker mer
  • Men, kvinner gjør fortsatt mest husarbeid

 

Barnehage

Andelen barn i barnehage fortsetter å øke.

Kontakt