Interaktivt kommunekart

Likestillingen i din kommune

Publisert:

Endret:

Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. 2018

Kartet består av ett kommunekart for hver av de tolv indikatorene. Indikatorene har en verdi – en skår – mellom 0 og 1, der 0 indikerer maksimal kjønnsforskjell og 1 indikerer full likestilling. Kartet viser disse etter en fargeskala fra mørk til lys. Jo mørkere farge, jo mer kjønnsbalanse mellom menn og kvinner og høyere skår på indikatoren.

Vi har valgt å dele hvert kart inn i 5 klasser etter følgende fordeling:

  • Mørkest rød farge: De 10 prosent av kommunene med høyest skår (dvs. mest kjønnsbalanse)
  • Mørk rød farge: De neste 20 prosent av kommunene
  • Rød farge: De 40 prosent av kommunene som skårer middels høyt
  • Lys rød farge: De neste 20 prosent av kommunene
  • Lysest rød farge: De 10 prosent av kommunene med lavest indikatorskår (dvs. minst kjønnsbalanse)

Denne klasseinndelingen har gjort at kommuner som skiller seg mest ut i positiv og negativ forstand står godt fram i kartet.

Faktaside

Kontakt