199280_tabell
199280_tabell
statistikk
2015-05-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
true

Konsumprisindeksenapril 2015

Innhold

Tabeller

Liste med Tabeller
Nummer Tabellens tittel Nytt vindu Excel CSV
Tabell 1 Konsumprisindeks 1998=100 fullscreen-iconKonsumprisindeks 1998=100 excel-iconKonsumprisindeks 1998=100 csv-iconKonsumprisindeks 1998=100
Tabell 2 Konsumprisindeks, historisk serie (1998=100) fullscreen-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100) excel-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100) csv-iconKonsumprisindeks, historisk serie (1998=100)
Tabell 3 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring fullscreen-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring excel-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring csv-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter COICOP. Måneds- og 12 månedersendring
Tabell 4 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring fullscreen-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring excel-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring csv-iconKonsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, etter leveringssektor. Måneds- og 12 månedersendring
Tabell 5 Oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille fullscreen-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille excel-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille csv-iconOversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen. Tall i promille
Tabell 6 Måneds- og tolvmånedersendring etter leveringssektor fullscreen-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter leveringssektor excel-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter leveringssektor csv-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter leveringssektor
Tabell 7 Måneds- og tolvmånedersendring etter COICOP fullscreen-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOP excel-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOP csv-iconMåneds- og tolvmånedersendring etter COICOP

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken