Konsumprisindeksen

Til toppen
03013: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) 1979M01 - 2020M08
Sist endret
10.09.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Konsumprisindeks (vekter):
vekt
Referansetid
Konsumprisindeks (2015=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Konsumprisindeks (vekter):
Gjelder for kalenderåret
Basisperiode
Konsumprisindeks (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 500 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Endringstall beregnet fra 2015=100 serier kan være ulike fra tidligere publiserte endringstall med ulike referanseår. Avvikene skyldes i all hovedsak avrundingseffekter. Se den avsluttede tidsserien 11446 for publiserte endringstall t.o.m. 2016 med 1998=100.

Fra januar 2016 gjelder EUROSTATs konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå.
statistikkvariabel
Konsumprisindeks (vekter)
Grunnet avrundingseffekter summeres ikke alltid vektene til 1000,0. Fra januar 2011 er vektene i KPI basert på Nasjonalregnskapet. Vektene fram t.o.m. juli 1999 er basert på gammel konsumklassifisering. Ved overgang til COICOP i august 1999 ble vektene etter gammel klassifisering omgruppert. Vektene for perioden 1979-juli 1999 er derfor ikke direkte sammenlignbare med vektene fra og med august 1999.
måned
2020M04
Prisindekser for tjenester knyttet til fly- og feriereiser, overnatting, kultur og fritid, tannhelse, personlig pleie som frisør og hudpleie samt barnehager og SFO er basert på estimerte verdier for april 2020. Indekser på høyere nivå vil da også være berørt. Følgende indeksserier er estimert: 06.2.2, 07.3.3, 09.4.2, 09.6.0, 11.2.0, 12.1.1, 12.4.0.
2020M05
Prisindekser for tjenester knyttet til fly- og feriereiser samt kultur og fritid er basert på estimerte verdier for mai 2020. Indekser på høyere nivå vil da også være berørt. Følgende indeksserier er estimert: 07.3.3, 09.4.2, 09.6.0
2020M06
Prisindekser for tjenester knyttet til fly- og feriereiser er basert på estimerte verdier for juni 2020. Indekser på høyere nivå vil da også være berørt. Følgende indeksserier er estimert: 07.3.3, 09.6.0
2020M07
Prisindekser for tjenester knyttet til fly- og feriereiser er basert på estimerte verdier for juli 2020. Indekser på høyere nivå vil da også være berørt. Følgende indeksserier er helt eller delvis estimert: 07.3.3, 09.6.0
2020M08
Prisindekser for tjenester knyttet til fly- og feriereiser er basert på estimerte verdier for august 2020. Indekser på høyere nivå vil da også være berørt. Følgende indeksserier er helt eller delvis estimert: 07.3.3, 09.6.0

Brukerveiledning for statistikkbanken