Konsumprisindeksen

Til toppen

11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) 2015M01 - 2020M12

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Leveringssektor
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valgt 1 av totalt 72

Leveringssektor

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varer , Norske varer , Norske varer uten energivarer ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 03362 for tall t.o.m 2015 etter gammel klassifisering av leveransesektor med 1998=100.
måned
2020M04
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M05
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M06
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juni 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M07
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juli 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M08
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for august 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M09
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for september 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M10
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for oktober 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M11
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for november 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M12
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for desember 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.

Brukerveiledning for statistikkbanken