158055
statistikk
2014-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Forbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksen15. november 2014

Innhold

Små endringer i KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,1 prosent fra oktober til november. Høyere priser på bøker og klær bidro mest til oppgangen. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i november, ned 0,1 prosentpoeng fra oktober. KPI-JAE viste en oppgang på 2,4 prosent siste tolv måneder, ned 0,1 prosentpoeng fra oktober.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
Oktober 2014 - November 2014 November 2013 - November 2014 November 2014
KPI Totalindeks 0,1 1,9 137,9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,2 2,5 129,9
Bolig, lys og brensel 0,2 1,1 169,5
Transport -0,7 2,9 149,2
Kultur og fritid 0,3 2,4 120,5
Klær og skotøy 0,9 -0,9 55,1
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,1 2,4 128,8
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer 0,6 0,7 163,8
Importerte konsumvarer 0,0 1,2 91,8
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 0,2 3,7 211,9
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI var 137,9 (1998=100) i november 2014, mot 135,3 i november året før. Dette tilsvarer en tolvmånedersendring på 1,9 prosent.

Månedsendring: Økte bokpriser

KPI gikk opp 0,1 prosent fra oktober til november, og det var økte bokpriser som bidro mest til oppgangen. Prisene på bøker stiger vanligvis fra oktober til november som følge av at mange nye bøker blir lansert på denne tiden av året. I år var prisøkningen 8,9 prosent. Innenfor gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk prisene opp 1,9 prosent.

Klesprisene steg 1,0 prosent fra oktober til november, mens prisene på matvarer økte 0,2 prosent i samme periode. Kraftprisene gikk også opp siste måned.

Prisene på flyreiser falt 9,3 prosent sist måned, og var sammen med et prisfall på 6,5 prosent på boligtekstiler de viktigste dempende faktorene i økning i KPI. Prisnedgangen på flyreiser er vanlig for perioden, mens prisfallet for boligtekstiler skyldes utstrakt salgsvirksomhet. Lavere priser på audiovisuelt utstyr og varer til rengjøring av bolig bidro også med en dempende effekt.

Tolvmånedersendring: Høyere husleier og dyrere mat

KPI steg 1,9 prosent fra november 2013 til november 2014. Beregnet husleie for selveiere har vist en fallende vekstrate i 2014, men er likevel med en økning på 2,2 prosent den viktigste enkeltårsaken til oppgangen i KPI de siste tolv månedene. Prisene på matvarer var også 2,2 prosent høyere i november i år enn i november i fjor.

Prisene på aviser, bøker og skrivemateriell steg med 7,0 prosent, og flyreiser ble 18,0 prosent dyrere siste tolv måneder. Også høyere priser på møbler, restauranttjenester og alkohol og tobakk bidro til stigningen i KPI.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 5,8 prosent lavere i november i år enn i samme måned i fjor. Den viktigste enkeltårsaken som holder tolvmånedersendringen i KPI nede, er de klart lavere kraftprisene i år sammenlignet med i fjor. Også lavere priser på varer for rengjøring i bolig, klær, drivstoff og audiovisuelt utstyr virket dempende på oppgangen.

Endring i tolvmånedersveksten: Veksten litt ned

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI viste en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra oktober til november. Nedgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen for boligtekstiler og møbler. Prisene innenfor gruppen møbler og husholdningsartikler falt 0,4 prosent fra oktober til november i år, mens de gikk opp 0,6 prosent i samme periode i fjor. Også prisutviklingen på audiovisuelt utstyr, frukt og beregnet husleie bidro til nedgangen. I motsatt retning trakk prisene på sjokolade og elektrisk kraft, som økte fra oktober til november i år, mens de falt i samme periode i fjor. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,4 prosent i november, ned 0,1 prosentpoeng fra oktober.