244791
244791
Strømprisene løftet KPI
statistikk
2016-11-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenoktober 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Strømprisene løftet KPI

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra september til oktober. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,7 prosent i oktober, noe som er 0,1 prosentpoeng høyere enn i september.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
September 2016 - Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016Oktober 2016
KPI Totalindeks0,53,7146,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-0,43,2138,2
Bolig, lys og brensel1,55,2180,3
Transport-0,12,3154,9
Kultur og fritid0,24,3130,3
Klær og skotøy2,14,658,6
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,22,9136,5
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer0,84,5107,1
Tjenester0,22,8105,3
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,13,3106,4
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,2 prosent fra september til oktober, og hadde en tolvmånedsendring på 2,9 prosent i oktober. Det var samme tolvmånedersendringen som i september. KPI var 146,4 (1998=100) i oktober 2016, mot 141,2 i oktober 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,7 prosent.

Månedsendring: Strømprisene kraftig opp

Fra september til oktober gikk KPI opp 0,5 prosent. Hovedårsaken til oppgangen i oktober var en solid økning i strømprisene, som inkludert nettleie steg 8,8 prosent. Dette var årets nest største månedsoppgang, og prisnivået var i oktober på sitt høyeste siden mars 2011. De økte strømprisene forklares av lite nedbør den siste tiden, økte kullpriser i Europa og forventninger om kaldt vær fremover.

Klesprisene steg 2,3 prosent fra september til oktober, noe som skyldes fortsatt prisoppgang etter sommersalget og nye vintersesongvarer i butikkene. Økte priser på møbler og innredningsartikler, samt økte billettpriser på utenlands flyreiser og dyrere aviser bidro også til oppgangen i KPI fra september til oktober.

Matvareprisene falt for tredje måned på rad og bidro sammen med lavere priser på drivstoff til å dempe oktober-oppgangen i KPI. Matvarene hadde totalt sett en prisnedgang på 0,6 prosent, og blant matvarene var det størst prisnedgang på grønnsaker og frukt. De importerte jordbruksvarene falt omtrent dobbelt så mye i pris som de norskproduserte.

Prisene på bensin og autodiesel falt begge med 1,0 prosent fra september til oktober.

Tolvmånedersendring: Fortsatt høy oppgang i elektrisitetsprisene

Høyere strømpriser var den viktigste årsaken til at KPI i oktober i år var 3,7 prosent høyere enn i oktober i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte 27,2 prosent de siste tolv måneder. De høyere strømprisene bidro særlig til at prisen på norske varer har steget 6,5 prosent sist år. Til sammenlikning har prisen på importerte varer økt 3,3 prosent i samme periode.

Klesprisene har økt med 4,8 prosent fra oktober i fjor til oktober i år, og prisene på kultur- og fritidstjenester har steget 5,6 prosent.

Prisnedganger på drivstoff og smøremidler bidro til å dempe veksten i KPI. Bensin- og dieselprisene har falt henholdsvis 1,3 og 4,9 prosent de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Svak oppgang i KPIs veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI økte marginalt fra 3,6 prosent i september til 3,7 prosent i oktober. Økningen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på matvarer og klær. Prisene på matvarer falt 0,6 prosent fra september til oktober 2016, mens de i samme periode i fjor falt 1,2 prosent. Klesprisene økte 2,3 prosent i oktober år, mens prisoppgangen var 1,0 prosent samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,9 prosent i oktober, det samme som i september.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)