199284
199284
Konsumprisene økte sist måned
statistikk
2015-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenjuni 2015

Innhold

Konsumprisene økte sist måned

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2015. Økte priser på flybilletter og drivstoff bidro mest til oppgangen, mens lavere elektrisitetspriser trakk motsatt vei. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,6 prosent i juni 2015, opp 0,5 prosentpoeng fra mai.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Mai 2015 - Juni 2015Juni 2014 - Juni 2015Juni 2015
KPI Totalindeks0,32,6140,0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer1,14,2133,7
Bolig, lys og brensel-0,91,3168,1
Transport2,03,6154,0
Kultur og fritid0,53,5123,2
Klær og skotøy-0,6-0,754,2
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,53,2131,6
 
KPI etter leveringssektor
Andre norskproduserte konsumvarer-0,21,4160,6
Importerte konsumvarer0,13,093,9
Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor0,43,1215,3
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 3,2 prosent de siste tolv månedene. KPI var 140,0 (1998=100) i juni 2015, mot 136,4 i juni året før. Det tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,6 prosent.

Månedsendring: Økte priser på flyreiser, drivstoff og matvarer

Fra mai til juni steg KPI med 0,3 prosent. En kraftig økning i prisene på reiser med fly var den største bidragsyteren til KPI-oppgangen. Flybillettprisene steg rundt 18 prosent sist måned, og det var særlig reiser til utlandet som viste prisoppgang. Endringene denne måneden må blant annet sees i sammenheng med måletidspunktene rundt skoleslutt i juni.

Prisene på drivstoff og smøremidler steg 4,7 prosent fra mai til juni, noe som er den største prosentvise månedsendringen siden juni 2009. Bensin- og dieselprisene steg begge like mye sist måned.

Matvareprisene økte 1,0 prosent sist måned. Alle undergruppene, bortsett fra frukt, hadde økte priser, men prisstigningen på sjokoladeprodukter hadde størst betydning. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 2,0 prosent i samme periode. Dette kom blant annet som følge av at prisene på kaffeprodukter gikk opp 4,3 prosent.

Oppgangen i KPI ble hovedsakelig dempet av lavere kraftpriser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt for femte måned på rad, og vi må nesten tre år tilbake for å finne like lavt indeksnivå. Nedgangen fra mai til juni på nesten 8 prosent er den høyeste juni-endringen målt noen gang. Mye nedbør og snøsmelting kan forklare utviklingen i elektrisitetsprisene. Andre konsumgrupper som bidro til å dempe veksten i KPI var prisnedgang på møbler, klær, samt verktøy og utstyr for hus og hage.

Tolvmånedersendring: Høyere priser på matvarer og transporttjenester

KPI økte med 2,6 prosent fra juni 2014 til juni 2015. Prisene på mat- og drikkevarer samlet steg 4,2 prosent. Matvarene hadde en prisstigning på 3,7 prosent i perioden, og det var prisøkningene på frukt og sukkervarer som bidro mest. Meierivarer samt oljer og fett hadde prisnedgang sist år. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 7,2 prosent som følge av økte priser på brus, kaffe og juice.

Økningen i prisene på transporttjenester samlet skyldes særlig en prisoppgang på 33,5 prosent på flybilletter. Prisene på buss- og båttransport har også steget godt over gjennomsnittet i KPI sist år.

Fra juni 2014 til juni 2015 steg prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler med nærmere 11 prosent, mens aviser, bøker og skrivemateriell hadde en prisoppgang på drøye 10 prosent.

I motsatt retning trakk prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som falt 3,8 prosent fra juni i fjor til juni i år. Til tross for en solid prisoppgang fra mai til juni, er prisene på drivstoff og smøremidler 1,9 prosent lavere i juni i år sett i forhold til juni i fjor. KPI uten energivarer (KPI-JE) steg 3,1 prosent siste tolv måneder, noe som betyr at energiprisene samlet trakk tolvmånedersveksten i KPI ned med 0,5 prosentpoeng. Prisene på teletjenester og klær falt henholdsvis 3,2 og 1,2 prosent i samme periode.

Endring i tolvmånedersveksten: Kraftig oppgang fra forrige måned

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI var 2,6 prosent i juni, opp 0,5 prosentpoeng fra mai. Hovedårsakene til oppgangen i tolvmånedersveksten var prisutviklingen på flyreiser, matvarer og drivstoff. Prisene på flyreiser falt nærmere 7 prosent fra mai til juni 2014, mens de steg drøye 18 prosent i samme periode i 2015, noe som må sees i sammenheng med perioden for måling av billettprisene. Matvareprisene steg 1 prosent fra mai til juni i år, mens de falt 0,5 prosent i samme periode i fjor. Prisene på drivstoff og smøremidler hadde noe av den samme prisutviklingen; de steg nærmere 5 prosent sist måned i år, mens prisene gikk noe ned fra mai til juni i fjor.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på elektrisitet, som inkludert nettleie, hadde en prisnedgang på 7,7 prosent fra mai til juni i år mens de falt 1,5 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,2 prosent i juni, opp 0,8 prosentpoeng fra mai. Hovedårsaken til veksten i KPI-JAE var den ovennevnte prisutviklingen på flyreiser og matvarer.