Artikler om Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022 Artikkel 29. november

    Sammenlignet med 2021 var årsresultatet 52 prosent høyere i 2022. Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen samlet økte med 66 prosent, mens driftskostnadene økte med 56 prosent.

2022

  1. Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021 Artikkel 29. november

    Sammenlignet med 2020 var årsresultatet 87 prosent høyere i 2021. Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen samlet økte med 101 prosent, mens driftskostnadene økte med 86 prosent.

2021

  1. Lave priser og økt produksjon i 2020 Artikkel 21. desember

    Både inntekter og kostnader i elektrisitetsnæringen ble redusert fra 2019 til 2020.