Hele 2. kvartal 2020 var sterkt preget av koronarestriksjoner og stengte grenser. Dette medførte en sterk økning i innenlandsk alkoholsalg, med en vekst på 21 prosent fra 2019. I 2. kvartal 2021 var samfunnet fortsatt preget av restriksjoner, og statistikken viser at grensehandelen fortsatt var svært lav. Alkoholomsetningen holdt seg dermed tilsvarende høy også i 2. kvartal i år.

Alkoholsalget økte med 95 000 Alkohol er alkohol i ren liter. For eksempel: En liter øl med 5 % styrke vil regnes som 50 ml ren alkohol. i 2. kvartal 2021, målt mot samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 1,11 prosent. Ser vi på tallene målt i Vareliter dekker enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 prosent, målt i antall liter. har alkoholsalget blitt svakt redusert, med 0,08 prosent.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Mindre øl og mer vin

Årsaken til at alkoholliteromsetningen har økt mens vareliteromsetningen har gått ned, er at ølsalget, som har en lavere alkoholprosent, har gått ned samtidig som de andre varegruppene har gått opp. Ølsalget, målt i vareliter, har gått ned med 1,15 millioner liter, mens rusbrus, vin og brennevin til sammen økte med 1,06 millioner liter. Dette tilsvarer en reduksjon i vareliteromsetningen på 91 000 liter, men samtidig en økning i alkoholliteren på 95 000, da vin og brennevin inneholder mer alkohol per liter enn øl.

Nedgang i vareliter alkohol per person

Ifølge befolkningsstatistikken økte antallet innbyggere i Norge som er Alkoholstatistikken til SSB kom i gang i 1910, med tall helt tilbake til 1851. Siden den gang har vi alltid brukt aldersgruppen 15 år eller eldre for å utlede tall per innbygger. år eller eldre med 32 325 personer fra 2020 til 2021. Justerer vi alkoholsalget mot denne befolkningsendringen får vi en reduksjon på 0,21 vareliter per innbygger fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021, til 26,35 vareliter per innbygger. Antall alkoholliter per innbygger har holdt seg uendret på 1,94 liter per innbygger.

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.