Sterk økning i alkoholomsetningen i 2. kvartal

Publisert:

8 557 000 liter ren alkohol ble omsatt i 2. kvartal i år, en økning på 21,0 prosent fra samme kvartal i fjor.

Ser man første halvår under ett, ble det omsatt 14 502 000 liter ren alkohol. Her var veksten fra samme periode i 2019 på 15,1 prosent, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning.

Målt i vareliter, som er liter alkoholholdig drikke, ble det omsatt 117 025 000 liter i andre kvartal 2020.

Vin og rusbrus økte mest

Målt etter type drikkevare hadde øl og vin størst omsetning med henholdsvis 3 562 000 og 3 420 000 liter ren alkohol omsatt for andre kvartal 2020.

Størst vekst hadde vin og rusbrus med henholdsvis 31,7 og 29,5 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende tall for brennevin og øl var på henholdsvis 21,3 og 11,6 prosent økning.

Stor endring i alkoholomsetningen per innbygger

Målt i ren alkohol ble det omsatt for 1,93 liter per innbygger i andre kvartal 2020, mot 1,61 liter samme periode i fjor. Fordelt etter type drikkevare ble det omsatt øl og vin for henholdsvis 0,80 og 0,77 liter ren alkohol per innbygger. Tilsvarende tall for brennevin og rusbrus var henholdsvis 0,28 og 0,07 liter ren alkohol per innbygger i andre kvartal.

I første halvår 2020 ble det omsatt for 3,27 liter ren alkohol per innbygger. Dette er en vekst på 13,9 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

s Brennevin Vin Øl Rusbrus
2. kvartal 2014 1037.00 2610.00 3033.00 192.00
2. kvartal 2015 932.00 2267.00 2753.00 166.00
2. kvartal 2016 993.00 2480.00 3153.00 211.00
2. kvartal 2017 1011.00 2495.00 3118.00 204.00
2. kvartal 2018 983.00 2479.00 3292.00 252.00
2. kvartal 2019 1040.00 2597.00 3193.00 242.00
2. kvartal 2020 1262.00 3420.00 3562.00 313.00

Kontakt