Stor økning i alkoholomsetning 4. kvartal

Publisert:

Det ble omsatt 8 920 000 liter ren alkohol i 4. kvartal 2020. Dette er en økning på 21,5 prosent fra samme kvartal 2019. Størst økning var det i omsetningen av vin med en vekst på 35,8 prosent.

Nye tall fra statistikken Alkoholomsetning viser at det i Norge ble omsatt i vareliter totalt 107 607 000 liter for 4. kvartal 2020. Fordelt etter type drikkevare hadde vin og øl størst omsetning med henholdsvis 3 865 000 og 3 053 000 liter ren alkohol omsatt.

Størst økning hadde vin med 35,8 prosent, deretter fulgte brennevin og rusbrus med en økning på henholdsvis 27,1 og 12,6 prosent. Øl hadde en økning i omsetning på 5,3 prosent. 

Alkoholliter per innbygger øker sterkt

Det ble omsatt 2,01 liter ren alkohol per innbygger i 4. kvartal 2020 som er en økning på 20,4 prosent fra 4. kvartal året før. Målt etter type drikkevare ble det mest omsatt av vin og øl med henholdsvis 0,87 og 0,69 liter ren alkohol per innbygger.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Brennevin Vin Øl Rusbrus
4. kvartal 2014 1434 2662 2679 134
4. kvartal 2015 1430 2740 2787 143
4. kvartal 2016 1400 2704 2787 148
4. kvartal 2017 1406 2779 2908 164
4. kvartal 2018 1366 2746 2846 169
4. kvartal 2019 1414 2847 2899 182
4. kvartal 2020 1797 3865 3053 205

Sterk vekst i alkoholomsetningen for året 2020

For året 2020 som helhet ble det omsatt 32 091 000 liter ren alkohol. Det ble omsatt 7,23 liter ren alkohol per innbygger mot 6,05 liter i 2019, som utgjør en økning på 19,5 prosent. Drikkevaren med størst omsetning var vin med 13 035 000 liter ren alkohol omsatt. Tallene for øl og brennevin var henholdsvis 12 575 000 og 5 474 000 liter ren alkohol omsatt. Rusbrus hadde minst omsetning av drikkevarene på 1 006 000 liter.

Kontakt