Sammenlignet med 2021 falt alkoholomsetningen med 9 prosent i 2022, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning.

– Etter to år med kraftig økning i alkoholsalget under pandemien, begynner tallene å falle litt tilbake nå. Men det er fremdeles et stykke igjen ned til nivået fra før pandemien, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Statistikken inkluderer ikke tall fra alkohol kjøpt på taxfree, på grensehandel eller ellers i utlandet. 

– Salgsøkningen vi så under koronapandemien har antagelig sammenheng med at vi ikke hadde like stor mulighet til å kjøpe alkohol i utlandet. I 2022 har grensene vært åpne igjen, og dermed også muligheten for å kjøpe alkohol større, sier Jonas Eid Lauveng.

I 2022 var den totale vareliteromsetningen av alkohol på 401 millioner liter, mot 420 og 439 millioner liter i henholdsvis 2020 og 2021. I perioden 2015 til 2019 var omsetningen i gjennomsnitt på 354 millioner liter.

– Nivået på alkoholsalget i 2022 er fremdeles 13 prosent høyere enn gjennomsnittet for de fem siste årene før pandemien, sier Jonas Eid Lauveng.

Nedgangen i 2022 er tydelig for alle alkoholprodukter, men er klart størst for vin med 14 prosent nedgang i vareliter fra året før. Det ble solgt 9,6 prosent færre vareliter brennevin, og 7 prosent mindre øl. 

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. 1 000 vareliter

I 4. kvartal 2022 ble det omsatt 5,7 prosent færre vareliter med alkohol sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Omsetningen av brennevin hadde størst nedgang i 4. kvartal. Total omsetning av brennevin har gått fra 4,3 til 3,9 millioner vareliter per innbygger 15 år og over, som tilsvarer en nedgang på 10,2 prosent.

89 liter alkohol per innbygger i 2022

Utviklingen reduserer omsetningen per innbygger 15 år og over tilsvarende. Her viser tallene en reduksjon i total vareliter på 23,7 liter i 4. kvartal 2021 til 22,2 liter i 4. kvartal 2022.

For hele året 2022 ble det omsatt alkohol tilsvarende 89 liter per innbygger 15 år og over, ned fra 98 liter året før.

 

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.