Etter et relativt høyt nivå på alkoholsalget under koronapandemien i 2020 er 2. kvartalet 2022 det første hele kvartalet som ikke var påvirket av koronarestriksjoner. Muligheten for å handle alkoholvarer utenfor Norge har dermed vært til stede igjen. Statistikken for det første halvåret i 2022 viser at grensehandelen har vært på vei opp.

– Åpningen av grensene har nok gjort at flere også kjøper drikkevarer med alkohol utenfor Norge. Dette kan påvirke tallene vi ser i statistikken, da disse tallene ikke regnes inn i alkoholstatistikken, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Sammenlignet med salgstallene for det 2. kvartal i 2019 er de fortsatt på et høyt nivå i 2022, med kun en svak nedgang. Den svake reduksjonen vises tilsvarende i alkoholliter for 2. kvartal, her har nedgangen vært på 4,6 prosent fra 8 690 millioner til 8 294 millioner liter alkohol. Dermed har det vært en reduksjon på vareliter og alkoholliter siden 2. kvartal i 2020.

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

Nedgang i vin, oppgang i øl

– Samtidig som grensehandelen har tatt seg opp igjen, har også kulturarrangementer åpnet opp for mer publikum siden nyttår (regjeringen.no). Omsetning i denne bransjen har vært betydelig mindre under perioden med koronarestriksjonen, ølsalget kan ha blitt påvirket av det, sier Jonas Eid Lauveng i SSB.

Ølsalget har økt med 1,5 million liter fra 2. kvartal 2021 fra en total vareomsetning på 80 millioner liter. Oppgangen i vareliter for øl har ikke vært høy nok for at den viser en økning i total alkoholliter. Noe av årsaken er at øl har en lavere alkoholprosent. Tilsvarende har vareliter for vin blitt redusert med 12,7 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal i 2021. Dette var med på å redusere total alkoholliter ytterligere.

Reduksjonen i total alkoholliter blir i tillegg synlig i alkoholliter per innbygger. Her har den totale alkoholliter per innbygger blitt redusert med 5 prosent fra 2. kvartal 2021. Total alkoholliter per innbygger har gått fra 1,94 liter i 2021 til 1,84 liter i 2022. Reduksjonen skyldes nedgang i alkoholliter per innbygger for vin. Samtidig holder seg rusbrus på samme nivå, mens øl og brennevin har en svak økning per innbygger.

Statistikken omfatter alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører i løpet av et kvartal. Avgiftsplikten oppstår ved import eller uttak av alkoholholdige drikkevarer fra et lokale som tollregionen har godkjent til produksjon eller lagring av avgiftspliktige varer. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfree og smuglervarer er heller ikke inkludert.