Stor økning i netthandelen

Publisert:

Endret:

Nordmenn handlet mye mer over internett med internasjonale betalingskort i 2. kvartal 2020 enn ett år tidligere. Samtidig gikk annen handel med kortene ned 40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. 

Smitteverntiltakene som ble innført for å hindre spredning av koronaviruset påvirket i stor grad nordmenns handlemønster i 2. kvartal 2020, ifølge nye tall basert på statistikk for bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge.

Tallene viser at det har vært en vridning mot flere kjøp av varer for lavere beløp, og mindre kjøp av tjenester for større beløp i netthandelen. Samtidig gikk bruken av kortene utenom internett, som i butikker, ned med hele 40 prosent. Dette skyldes i hovedsak betydelig mindre kortbruk i utlandet.

59 prosent av transaksjonene og 54 prosent av beløpet som ble brukt med norske internasjonale betalingskort i perioden gikk til netthandel. I 2. kvartal 2019 var disse andelene på henholdsvis 43 og 41 prosent.

Til sammen brukte nordmenn 40 milliarder kroner i norske og utenlandske nettbutikker i 2. kvartal 2020, fordelt på 106 millioner transaksjoner medregnet Vipps-betalinger. Det er en økning i det totale antallet transaksjoner over internett, men beløpet er 1 prosent lavere enn i 2. kvartal 2019.

Merk at denne statistikken ikke inkluderer transaksjoner gjort med BankAxept. Mange norske kort er kombinerte, for eksempel med BankAxept/Visa. Det er sporet for internasjonale betalingskort som brukes i netthandel, mens begge deler forekommer i fysiske butikker - hvor BankAxept står for brorparten av transaksjonene.

Figur 1.

Figur 1. Bruk av norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet

Statistikk for internasjonale betalingskort

Artikkelen baserer seg på statistikk om bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge og brukt i Norge og utlandet. Internasjonale betalingskort: Omtalt som «betalingskort» i artikkelen. Kort som er utstedt med bakgrunn i en direkte lisens fra internasjonalt kortselskap (Visa/Eurocard/MasterCard/American Express mv.) og kan brukes verden over i internasjonale kortnettverk. Mange av de norske kortene er kombinerte slik at de også er BankAxept-kort. Eks. BankAxept/Visa-kort. Kortene har da to spor der det er sporet for det internasjonale betalingskortet, og ikke BankAxept-sporet, som brukes på nettet.

Mindre til reise og kultur, men mer kjøp av varer

Betalingskort brukes, på internett, til kjøp av varer og tjenester eller til overføringer.

Statistikken viser hvilke varer og tjenester internasjonale betalingskort, som er utstedt i Norge, ble brukt til i norske og utenlandske nettbutikker i 1. og 2. kvartal 2020. For tidligere perioder har vi bare slik informasjon for grensekryssende betalinger.

Handelen av tjenester på nett har gått markant ned. I alt ble det handlet tjenester med norske kort på nettet for 15 milliarder kroner i 2. kvartal 2020, mot 23,4 milliarder kroner i kvartalet før. Nedgangen skyldtes særlig mindre kjøp av transport- og lagringstjenester, som beløp seg til 3,4 milliarder kroner i 2. kvartal 2020, mot vel 11 milliarder kroner i kvartalet før. Det ble også brukt noe mindre penger på overnatting og servering, dvs.1,6 milliarder mot 1,8 milliarder i kvartalet før.

Handelen av varer gikk derimot betydelig opp. I alt ble det netthandlet varer for 19 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Dette 38 prosent mer enn i 1. kvartal 2020. Store deler av beløpet gjaldt, som tidligere, digitalt utstyr (3,7 milliarder kroner), klær og sko (2,7 milliarder kroner) og hobby mv. (2,6 milliarder kroner).

Veksten var størst for kjøp av øl, vin, sprit og tobakk og utstyr til boliger. I 2. kvartal 2020 ble det kjøpt øl, vin, sprit og tobakk for i alt 423 millioner kroner, som er dobbelt så mye som i kvartalet før. I tillegg ble det kjøpt interiør og annet utstyr til boliger for 2,1 milliarder kroner, som er 73 prosent mer enn i 1. kvartal.

Figur 2. Netthandel med norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet i 1. og 2. kvartal 2020

1. kv 2020 2. kv 2020
Andre tjenester 659 792
Offentlige tjenester 890 537
Forretningsmessige tjenester 1621 1558
Overnatting og servering 1822 1559
Finansiering, forsikring 409 597
Informasjon/kommunikasjon 2370 2146
Kultur, underholdning, fritid 4638 4381
Transport og lagring 11016 3382
Tjenester:
Annet (agentur-engros, kontor, bredt vareutvalg) 1293 1787
Bøker, aviser, tidsskrifter 318 321
Utsalg øl, vin, sprit og tobakk 212 422
Handel med og reparasjon av motorvogner 514 838
Kosmetikk/Hygiene/Helse/Apotek 605 851
bolig, interiør, drivstoff 1211 2098
Elektronikk (fysiske varer) 1290 1500
Klær og sko 1477 2208
Dagligvarer 1818 2717
Hobby, mv. 1783 2602
Digitalt utstyr 3244 3682
Varer:

Stort fall i kjøp av reiser fra utlandet

Lavere reisevirksomhet har hatt stor innvirkning og redusert netthandelen på utenlandske nettsteder. Sammenlikner vi all handel med norske kort mot utenlandske nettsteder i 2. kvartal 2020 med handelen ett år tidligere, ser vi at beløpet som ble brukt i 2. kvartal 2020 var 14 prosent lavere, det vil si 14 milliarder kroner.

Nedgangen gjelder først og fremst mindre kjøp av transport- og lagringstjenester. Kjøpene av transport- og lagringstjenester utenlands i 2. kvartal 2020 utgjorde bare 13 prosent (669 millioner kroner) av kjøpene ett år tidligere (5,2 milliarder kroner).

Figur 3. Netthandel med norske internasjonale betalingskort i utlandet i 2. kvartal 2019 og 2020

2. kv 2019 2. kv 2020
Andre tjenester 232.4 301.3
Offentlige tjenester 200.0 141.2
Forretningsmessige tjenester 1300.3 838.6
Overnatting og servering 1276.4 458.2
Finansiering, forsikring 156.1 311.8
Informasjon/kommunikasjon 831.4 1280.6
Kultur, underholdning, fritid 468.6 633.5
Transport og lagring 5165.6 668.8
Tjenester:
Annet (agentur-engros, kontor, bredt vareutvalg) 757.5 677.0
Bøker, aviser, tidsskrifter 125.0 132.5
Handel med og reparasjon av motorvogner 319.9 301.4
Kosmetikk/Hygiene/helse/apotek 203.8 266.5
Bolig, interiør, drivstoff 328.6 458.6
Elektronikk (fysiske varer) 455.0 346.9
Klær og sko 964.2 1350.1
Dagligvarer, alkohol, tobakk 352.5 309.4
Hobby mv. 631.4 707.9
Digitalt utstyr 2013.3 2610.8
Varer:

Om statistikken 

Tallene omfatter betalinger med kort over internett, men ikke betalinger over nettet på andre måter, som med Klarna-konti mv. Betalinger over internett: Transaksjoner merket med «card not present».

I 1. kvartal og 2. kvartal 2020 betalte norske og utenlandske nettsteder tilbake henholdsvis 1 milliard kroner og 1,8 milliarder kroner over kontoene til norske internasjonale betalingskort på grunn av kanselleringer av kjøp av reiser, konsertbilletter mm. Tilbakebetalingene var med i tallene som ble publisert for netthandel i 1. kvartal. Tallene i denne artikkelen viser bare kortinnehavernes betalinger og overføringer; ikke refusjoner.

Betalinger merket som «finansinstitusjon – salg og tjenester» som tidligere var innlemmet i gruppen av tjenester «finansiering og forsikring» er nå med i statistikken som en overføring fordi de reelt gjelder overføringer. Du finner mer om datagrunnlag, inndeling av betalinger etter formål og skille mellom Norge og utlandet i avsnitt 2.1 og 3.1 rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene»

 

Kontakt