Sterk vekst i netthandelen med kort i 1. kvartal

Publisert:

Nordmenn handlet vesentlig mer på nett med internasjonale betalingskort i 1. kvartal 2020 enn i tilsvarende periode året før. Samtidig ble kortene brukt mindre på andre måter.

 

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset i Norge har SSB sett nærmere på hvordan internasjonale betalingskort har blitt brukt den siste tiden. Tilnærmet all netthandel skjer med slike kort. Statistikken viser en betydelig økning i 1. kvartal 2020, men merk at nedstengingen av Norge skjedde to uker før kvartalets slutt.

I 1. kvartal 2020 ble det utført 103 millioner betalingstransaksjoner over internett, medregnet Vipps-betalinger, for 44 milliarder kroner med internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge. Dette er 19 prosent flere slike betalingstransaksjoner og en verdiøkning på 17 prosent i forhold til 1. kvartal 2019. Samtidig gikk annen bruk av kortene ned med 7 prosent.

Tar vi med all bruk (internett og stedlig bruk) av de internasjonale betalingskortene som er utstedt i Norge ble det registrert 205 millioner transaksjoner, noe som tilsvarte en verdi på 88 milliarder kroner, i 1. kvartal 2020. Dette er 5 prosent flere transaksjoner og en 4 prosent større omsetning enn i 1. kvartal 2019.

Figur 1 nedenfor viser all bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge i perioden 1. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020. Bruken av betalingskortene er normalt høyere i 2. – 4. kvartal enn i 1. kvartal. Dette skyldes ferie, julehandel og lignende. Det gir derfor best sammenlignbarhet å se 1. kvartal 2020 opp mot 1. kvartal ett år tidligere.

Figur 1

Bruk av  internasjonale kort som er utstedt i Norge og utlandet

Statistikk for internasjonale betalingskort

Artikkelen baserer seg på statistikk om bruk av internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge og brukt i Norge og utlandet.

Internasjonale betalingskort: Kort som er utstedt med bakgrunn i en direkte lisens fra internasjonalt kortselskap (Visa/Eurocard/MasterCard/American Express mv.) og kan brukes verden over i internasjonale kortnettverk. Mange av de norske kortene er kombinerte slik at de også er BankAxept-kort. Eks. BankAxept/Visa-kort. Kortene har da to spor der det er sporet for det internasjonale betalingskortet, og ikke BankAxept-sporet, som brukes på nettet.

Store summer til reise og kultur på nett

Betalingskort brukes over internett til kjøp av varer og tjenester eller til overføringer.

Statistikken viser hvilke varer og tjenester internasjonale betalingskort, som er utstedt i Norge, ble brukt til i norske og utenlandske nettbutikker i 1. kvartal 2020. For tidligere perioder har vi bare slik informasjon for grensekryssende betalinger.

I løpet av 1. kvartal 2020 ble det kjøpt varer og tjenester, med norske kort på nettet, for henholdsvis 14,2 milliarder kroner og 25,7 milliarder kroner. Resten av beløpet gjaldt overføringer.

Blant tjenestene dominerte reisevirksomhet, med i alt 11,3 milliarder kroner i omsetning. Det ble også brukt store beløp på kultur, underholdning og fritid, tilsvarende 4,7 milliarder kroner. Denne posten omfatter også "lotteri og totalisatorspill", som utgjorde 2,8 milliarder kroner.

Blant varene ble det brukt mest penger på digitalt utstyr (digitale bøker, filmer mm.), i alt 3,3 milliarder kroner. Hobby (sport, leker mv.) og dagligvarer (mat, forbruksvarer) utgjorde også store beløp, henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 1,8 milliarder kroner. Helse- og apotekvarer utgjorde vel en prosent, det vil si 192 millioner kroner.

Figur 2. Netthandel med norske internasjonale betalingskort i Norge og utlandet i 1. kvartal 2020.

1. kv. 2020
Andre tjenester 665.4
Offentlige tjenester 906.2
Forretningsmessige tjenester 1685.2
Overnatting og servering 1951.2
Finansiering, forsikring 2123.1
Informasjon/kommunikasjon 2381.4
Kultur, underholdning, fritid 4687.9
Transport og lagring 11298.1
Tjenester
Annet 1653.4
Utsalg øl, vin, sprit og tobakk 212.2
Handel med og reparasjon av motorvogner 538.1
Kosmetikk/hygiene/Helse/Apotek 608.9
Bolig, interiør, drivstoff 1235.9
Elektronikk (fysiske varer) 1307.0
Klær og sko 1627.4
Dagligvarer 1841.1
Hobby mv. 1859.0
Digitalt utstyr 3269.4
Varer

Mindre kjøp av reiser fra utlandet

Vel 40 prosent av netthandelen, med internasjonale betalingskort som er utstedt i Norge, fant sted i utenlandske nettbutikker i 1. kvartal 2020. I alt ble det kjøpt varer og tjenester på utenlandske nettsteder for henholdsvis 6,2 milliarder kroner og 10,9 milliarder kroner. Dette er 12 prosent flere betalinger og en 17 prosent større kjøpesum enn i 1. kvartal 2019.

Kjøp av reiser var noe mindre, men det ble likevel brukt mer penger på overnatting enn ett år tidligere. I tillegg var det økt omsetning av blant annet digitale varer, klær og sko. Kjøp av apotekvarer i utlandet utgjorde 48 millioner kroner, mot 43 millioner kroner ett år tidligere.

Figur 3. Netthandel med norske internasjonale betalingskort i utlandet i 1. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020

1. kv 2020 1. kv 2019
Andre tjenester 292.4 236.5
Offentlige tjenester 370.2 332.1
Forretningsmessige tjenester 1099.2 960.8
Overnatting og servering 1268.2 1005.4
Finansiering, forsikring 1780.1 619.1
Informasjon/kommunikasjon 1367.4 1513.5
Kultur, underholdning, fritid 780.9 403.7
Transport og lagring 3917.1 4186.4
Tjenester:
Annet 837.7 747.1
Handel med og rep. av motorvogner 222.5 240.0
Kosmetikk/hygiene/helse/apotek 220.9 181.3
Bolig, interiør, drivstoff 299.8 254.7
Elektronikk (fysiske varer) 283.0 559.8
Klær og sko 1019.3 806.7
Dagligvarer, alkohol, tobakk 306.2 377.8
Hobby mv. 634.9 550.1
Digitalt utstyr 2348.8 1817.4
Varer:

Datagrunnlag

Tallene omfatter netthandel med betalingskort, men ikke netthandel som blir betalt på andre måter, som med Klarna-konti mv. Du finner mer om datagrunnlag, inndeling av betalinger etter formål og skille mellom Norge og utlandet i avsnitt 2.1 og 3.1 rapporten «På nett med betalingskort over landegrensene.»

 

Kontakt