Detaljhandelen økte med 11 prosent i 2020

Publisert:

Endret:

For netthandel og dagligvarehandel bød fjoråret på store omsetningshopp. Netthandelen økte med nær 40 prosent sammenlignet med 2019.

Detaljomsetningen økte med 56 250 millioner kroner fra 2019 til 2020, viser nye tall fra statistikken Omsetning i varehandel. Det tilsvarer en vekst på 11 prosent.

I et år sterkt preget av smitteverntiltak og restriksjoner kom netthandelen ikke overraskende seirende ut. Sammenlignet med året før økte næringen omsetningen med 37,8 prosent totalt i 2020. Økningen er spesielt tydelig i andre halvår, da omsetningen landet på 20 251 millioner kroner mot 14 354 millioner. Det er en økning på 41 prosent.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2016 68 74 83 82 78 91
2017 69 76 86 84 80 94
2018 71 77 89 86 82 96
2019 72 80 88 89 83 98
2020 76 84 101 101 95 110

Netthandelsnæringen kan også undersøkes på et mer detaljert nivå. Næring 47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg hadde den største prosentvise økningen i 2020 med 64,4 prosent.

Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler økte omsetningen med 40,4 prosent. Internetthandel med bøker, papir, aviser og blader økte med 30,1 prosent og Internetthandel med elektriske husholdningsapparater mm. økte med 18,2 prosent. Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg, som er den største næringskategorien innen netthandel, hadde en økning på 52,8 prosent, som tilsvarer en økning på 4 681 millioner kroner.

Figur 2. Terminvis omsetningsutvikling for utvalgte netthandelsnæringer fra 2019 til 2020

2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2019T5 2019T6 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2020T5 2020T6
47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg 341 370 371 307 406 482 411 655 645 502 633 898
47.912 Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær m.m. 654 714 757 725 913 1039 697 1004 1060 967 1161 1523
47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler m.m. 234 229 235 243 259 349 267 287 339 331 371 580
47.914 Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater m.m. 875 740 798 911 894 1573 802 973 950 1046 1079 1997
47.915 Postordre-/internetthandel med bøker, papir, aviser og blader 178 145 145 192 190 181 193 198 166 271 237 276
47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg 1226 1285 1421 1456 1478 1995 1360 2114 2442 2374 2080 3172

Økning på 31 milliarder for dagligvare

Dagligvarehandelen økte med 31 691 millioner kroner til en total omsetning på 213 584 millioner kroner1 i 2020. Det tilsvarer en vekst på 17,4 prosent. Engroshandelen økte med 17 057 millioner kroner og handel med og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler, økte med 21 730 millioner kroner. Dette gir prosentvise økninger på 1,7 og 8,2 respektivt.

1 Kroner er rettet til millioner kroner 26. april 2021.

Økning i bilsalget, men nedgang for bensinstasjoner

Omsetningen innen detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, økte med 10 417 millioner kroner. Det tilsvarer en prosentvis økning på 8,4 prosent.

Den terminvise omsetningsutviklingen viser at denne næringen opplevde en nedgang fra 4. termin 2019 til 2. termin 2020. Deretter var det en stor vekst fra 3. termin 2020 og frem til 6. termin 2020.

Selv om bilsalget økte har drivstoffsalget fra bensinstasjoner gått ned. Det ble omsatt drivstoff for 5 377 millioner kroner mindre i 2020 enn året før. Dette tilsvarer en prosentvis nedgang på 10,5 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel har i samme periode hatt en kraftig nedgang på 29 prosent, som tilsvarer en nedgang i omsetning på 37 209 millioner kroner. Denne kraftige nedgangen startet i perioden mars og april, altså i samme periode som koronaviruset kom for fullt til Norge.

Figur 3. Terminvis omsetningsutvikling for handel med motorvogner

2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2019T5 2019T6 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2020T5 2020T6
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 7 8 9 7 9 8 8 7 7 8 10 11
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 19 22 23 20 21 19 19 18 22 23 26 26
45.191 Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Andre næringer med negativ vekst

Det er flere andre næringer og butikktyper som har hatt en utvikling gjennom 2020 med negativt fortegn. Noen eksempler er tobakksbutikker og butikker som spesialiserer seg på godteri, hvor omsetningen falt med 65,2 og 62,6 prosent i 2020.

Butikkhandel med salg av musikk og video – en relativt liten næringsgruppe som omsatte for 211 millioner i 2019 – hadde en omsetningsnedgang på 55,5 prosent.

Kontakt