Av den offentlige støtten utgjorde 428 millioner statlig grunn- og stemmestøtte. Kommunene og fylkene bidro med 68 millioner i støtte mens andre offentlige støtteordninger bidro med totalt 15,7 millioner.

De totale inntektene var 100 millioner lavere i 2022 enn i 2021. Dette skyldes i hovedsak en nedgang i mottatte bidrag fra private, foretak og organisasjoner. Det er normalt at størrelsen på bidrag varierer mellom valgår og mellomvalgår. Totalt mottatte bidrag i 2022 var allikevel drøyt 10 prosent høyere i 2022 enn forrige mellomvalgår (2020). 

Til tross for inntektsnedgangen gikk partiene med et samlet overskudd på 71,2 millioner. Overskudd i mellomvalgår er vanlig mot at partiene bruker av oppsparte midler og går underskudd i valgår. Overskuddet er allikevel vesentlig lavere i 2022 enn forrige valgår, men overskuddet i 2020 var igjen unormalt høyt, noe som nok skyldes koronasituasjonen i 2020 

Siden 2023 er et valgår er det ventet at totale bidrag vil øke igjen i 2023. Med en måned igjen av valgkampen er det til nå i 2023 rapportert og publisert informasjon om totalt 73,4 millioner i bidrag. Alt av bidrag som mottas senest siste fredag før valgdagen skal rapporteres og publiseres løpende på www.partifinansiering.no. SSB publiserer en egen statistikk over bidragene frem til valgdagen i begynnelsen av oktober.

Statistikken er basert på regnskapsopplysninger fra i alt 750 av de totalt 2958 partileddene med rapporteringsplikt. Selv om vi ikke har detaljerte opplysninger om de resterende partiorganisasjonene, har de fleste av disse levert en erklæring på at de har hadde mindre enn kr12000 i inntekter. Basert på dette forventes statistikken å omfatte mellom 97 og 99 prosent av de totale inntektene.

Figur 1. Partienes inntekter, etter regnskapspost. 2005-2022