I denne visualiseringen kan du utforske Norges import og eksport. I første omgang har vi gjort det enkelt for deg å se fordelingen av varehandel på land og verdensdeler, for handel totalt og for hver enkelt hovedvaregruppe.

Øverst i visualiseringen ser du fordeling på de 10 hovedvaregruppene (i henhold til FNs standard SITC). Ved siden av denne presenteres utviklingen fra 2006 til 2020. I en såkalt "tree map" eller kan du se fordelingen på all verdens land, sortert etter verdensdeler, og vi har også framhevet de 15 største handelspartnere.

Det fiffige i denne presentasjonen er at du kan klikke på en av varegruppene og så endrer de andre diagrammene seg.

Merk at du kan veksle mellom import- og eksporttallene. I tillegg er det en egen fane der du først kan velge enkeltland, for deretter å se hva slags varegrupper som importeres og eksporteres fra/til dette landet og utviklingen over tid.

Tilbakemeldinger?

Ta en titt på visualiseringen, gjør din egen lille analyse av de varegruppene du er opptatt av. Og fortell oss gjerne hva du synes og hva slags visualiseringer du trenger mer av.

Tallene er hentet fra tabell 08809 i Statistikkbanken. Denne tabellen inneholder langt over 2 millioner dataceller, så her er det mange tall å fordype seg i. Vi har i denne visualiseringen kun tatt med ensifret varegrupper fra SITC-standarden, men i Statistikkbank-tabellen finnes det også rundt 70 tosifrede varegrupper.

Vi har testet ut et visualiseringsverktøy som heter Tableau og anbefaler at den åpnes i full skjermbredde på litt større skjermer.