I denne visualiseringen kan du utforske Norges import og eksport. I første omgang har vi gjort det enkelt for deg å se fordelingen av varehandel på land og verdensdeler, for handel totalt og for hver enkelt hovedvaregruppe.

Øverst i visualiseringen ser du fordeling på de 10 hovedvaregruppene (i henhold til FNs standard SITC). Ved siden av denne presenteres utviklingen fra 2006 til siste år.

I en såkalt "tree map" eller mosaikk-diagram kan du se fordelingen på all verdens land, sortert etter verdensdeler, og vi har også framhevet de 15 største handelspartnere som liggende stolpediagram og som land på verdenskart.

Under arkfanen "Velg handelspartner" er det et koroplettkart som viser de største handelspartnerne i mørke fargenyanser, samt import/eksport fordelt på varegrupper og over tid. 

 

Bruksanvisning:

Det fiffige i denne presentasjonen er at du kan klikke på en av varegruppene og så endrer de andre diagrammene seg.

Merk at du kan veksle mellom import- og eksporttallene øverst til venstre. Du kan også klikke på verdensdel i fargeforklaringen og velge "Keep only" slik at mosaikkdiagrammet reduseres til én av verdensdelene.

I tillegg er det en egen fane kalt "Velg handelspartner".  Her kan du først velge enkeltland ved å klikke på kartet, for deretter å se hva slags varegrupper som importeres og eksporteres fra/til dette landet og utviklingen over tid. Begrens varegrupper enten ved å velge fra "Velg varegruppe" eller klikke på en av søylene.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

Ta en titt på visualiseringen, gjør din egen lille analyse av de varegruppene du er opptatt av. Og fortell oss gjerne hva du synes og hva slags visualiseringer du trenger mer av. 
 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Utenrikshandel med varer.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 08809.

Statistikkbank-tabellen inneholder langt over 2 millioner dataceller, så her er det mange tall å fordype seg i. Vi har i denne visualiseringen kun tatt med ensifret varegrupper fra SITC-standarden, men i Statistikkbank-tabellen finnes det også rundt 70 tosifrede varegrupper.

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.