Første kvartal i pandemiåret 2020 var preget av stor nedgang på globale børser. Optimismen på verdens finansmarkeder kom tilbake utover året og bidro til at i Norges i utlandet økte med 1 211 milliarder kroner fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020. Dette kommer frem i statistikken Porteføljeinvesteringer i utlandet.

Fall i Storbritannia

De største plasseringene av porteføljeinvesteringer var i USA, Japan og Storbritannia ved utgangen av 2020, henholdsvis 4 801, 1 012 og 802 milliarder kroner. Beholdningene i USA og Japan økte med 571 og 93 milliarder kroner i løpet av 2020, mens de gikk ned 50 milliarder kroner i Storbritannia.

Nedgangen i Storbritannia utgjør en reduksjon på 6 prosent i 2020. Også i 2018 falt porteføljeinvesteringer i Storbritannia, da med 4 prosent. Beholdningene i USA og Japan økte hvert år i samme periode.

Figur 1. Investeringer i utvalgte land

Vekst i Caymanøyene

Blant de ti største landene var det høyest prosentvis økning i porteføljeinvesteringer i Caymanøyene, hvor beholdningene gikk fra 210 milliarder kroner ved utgangen av 2019 til 311 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Dette tilsvarer 49 prosent frem til utgangen av 2020.

Caymanøyene utgjorde 2 prosent av Norges porteføljeinvesteringer i utlandet ved utgangen av 2020, og er det viktigste enkeltlandet blant for norske investorer.

Statens pensjonsfond utland største investor

Offentlig forvaltning, med Statens pensjonsfond utland som dominerende investor, var største aktør med 10 900 milliarder kroner i porteføljeinvesteringer. Til tross for at den norske stat foretok nettouttak fra fondet i 2020, økte verdien av offentlig forvaltnings beholdninger med 9 prosent fra utgangen av 2019.

Totale porteføljeinvesteringer fratrukket offentlig forvaltning var på 2 510 milliarder kroner, opp 299 milliarder kroner fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020.

Figur 2. Totale porteføljeinvesteringer, herav sektor offentlig forvaltning

Porteføljeinvesteringer i utlandet har utvidet bruken av VPS. Dette medfører nytt omfang i beholdninger for sektoren ikke-finansielle foretak fra og med årgang 2019.

Statens pensjonsfond utlands porteføljeinvesteringer i utlandet rapporteres fra og med 2012 etter første investeringsledd (investeringens registreringsland). Endringene i rapportering medfører vridninger i beholdninger mellom enkelte land fra 2011 til 2012, og påvirker kun sektoren offentlig forvaltning. Årgangene 2012-2017 er korrigert fra tidligere publisert statistikk.