Artikler om porteføljeinvesteringer i utlandet

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 29. juni 2021

Vekst tross pandemi

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 13 410 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp 10 prosent fra utgangen av 2019. Til sammenligning økte beholdningene med 22 prosent i løpet av 2019. I 2018 falt de med 2 prosent.