Rapporter 2017/23 Livslang læring 2008-2017. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Rapporter 2016/29 Livslang læring 2008-2016. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Rapporter 2016/01 Livslang læring 2008-2015. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

 

LVM spørreskjema 2022 (PDF)

LVM spørreskjema 2020 (PDF)

LVM spørreskjema 2019 (PDF)

LVM spørreskjema 2018 (PDF)