Artikler om livslang læring

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Flere sysselsatte har gått på kurs i 2022 Artikkel 13. mars

    Deltakelse i ikke-formell opplæring, som kurs og seminarer, har økt med 5 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Ikke-formell opplæring var særlig vanlig blant sysselsatte: nesten halvparten av sysselsatte har deltatt i slik opplæring i 2022.

2022

  1. Halvparten av sysselsatte i offentlig administrasjon deltok på kurs Artikkel 18. mars

    Nye tall fra Lærevilkårsmonitoren viser at sysselsatte i offentlig administrasjon deltok mest i ikke-formell opplæring i 2021. Forskjellene mellom næringene følger samme mønster som før pandemien.