Artikler om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Flere i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram Artikkel 19. februar

  Av de 3 300 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2021, var 65 prosent i arbeid eller utdanning i november året etter. Dette er den nest høyeste andelen som er målt siden oppstarten av introduksjonsprogrammet i 2004.

2022

 1. Flere kvinner og menn i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram Artikkel 3. oktober

  For både menn og kvinner som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, økte andelen i arbeid og utdanning ett år etter, sammenliknet med de som avsluttet programmet i 2019. Blant menn var andelen 70 prosent, mens andelen for kvinner var 50 prosent.

2021

 1. Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram Artikkel 29. september

  Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

 2. En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet Artikkel 17. juni

  I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.