Artikler om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flere kvinner og menn i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram Artikkel 3. oktober

    For både menn og kvinner som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, økte andelen i arbeid og utdanning ett år etter, sammenliknet med de som avsluttet programmet i 2019. Blant menn var andelen 70 prosent, mens andelen for kvinner var 50 prosent.

2021

  1. Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram Artikkel 29. september

    Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

  2. En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet Artikkel 17. juni

    I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.