Den europeiske studentundersøkelsen

Den europeiske studentundersøkelsen kartlegger studenters studiesituasjon, boforhold og økonomiske situasjon. I denne artikkelserien presenteres artikler og analyser om hvordan studenter i Norge har det, sammenlignet med studenter i andre europeiske land.

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. 4 av 10 studenter mindre motivert på grunn av korona Artikkel 14. april

  42 prosent av studentene oppgir at korona har påvirket deres motivasjon til å studere negativt. Blant studenter som tar profesjonsstudier er det en større andel som er mindre motiverte enn blant studenter på kortere studier.

2021

 1. Se lanseringsseminar for Eurostudent VII direkte Artikkel 21. oktober

  Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem resultatene fra den europeiske studentundersøkelsen EUROSTUDENT VII. Se direkte fra klokken 11.00-11.45.

 2. Hver fjerde student har barn Artikkel 21. oktober

  En av fire studenter i Norge har barn. Norge har større andel studenter med barn enn mange andre land – også når vi tar hensyn til studentenes alder.

 3. Hvilke studenter føler seg best forberedt på arbeidslivet? Artikkel 20. oktober

  Studenter som har hatt praksisopphold eller en studierelevant jobb under studiene føler seg bedre forberedt på arbeidslivet enn de som ikke har hatt det. Studenter som tar en profesjons- eller integrert masterutdanning føler seg også oftere godt forberedt på arbeidsmarkedet enn andre studenter.

 4. Offentlig studiestøtte spiller en avgjørende rolle i finansieringen av utvekslingsopphold Artikkel 12. oktober

  I europeisk sammenheng er Norge blant landene med størst andel studenter som finansierer studieoppholdet i utlandet ved offentlig studiestøtte, og lavest andel som bruker midler fra foreldre eller EU-stipend.

 5. Jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter Artikkel 24. september

  Studenter i Norge tjente i snitt 9 950 kroner i måneden fra betalt arbeid i 2019. Det utgjorde over halvparten av studentenes totale inntekter, og er en økning fra 45 prosent i 2016.

 6. Mange studenter opplever vanskeligheter i studietiden Artikkel 26. august

  4 av 10 studenter i Norge opplever studierelaterte vanskeligheter, som høye arbeidskrav og organisatoriske utfordringer, i studieprogrammet sitt. Dette gjelder spesielt de yngste studentene.

Artikkel / 25. januar 2021

Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydningen av fagfelt varierer imidlertid på tvers av landegrensene.

Eldre artikler i samme serie.