Den europeiske studentundersøkelsen

Den europeiske studentundersøkelsen kartlegger studenters studiesituasjon, boforhold og økonomiske situasjon. I denne artikkelserien presenteres artikler og analyser om hvordan studenter i Norge har det, sammenlignet med studenter i andre europeiske land.

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 21. oktober 2021

Hver fjerde student har barn

En av fire studenter i Norge har barn. Norge har større andel studenter med barn enn mange andre land – også når vi tar hensyn til studentenes alder.

Artikkel / 20. oktober 2021

Hvilke studenter føler seg best forberedt på arbeidslivet?

Studenter som har hatt praksisopphold eller en studierelevant jobb under studiene føler seg bedre forberedt på arbeidslivet enn de som ikke har hatt det. Studenter som tar en profesjons- eller integrert masterutdanning føler seg også oftere godt forberedt på arbeidsmarkedet enn andre studenter.

Artikkel / 12. oktober 2021

Offentlig studiestøtte spiller en avgjørende rolle i finansieringen av utvekslingsopphold

I europeisk sammenheng er Norge blant landene med størst andel studenter som finansierer studieoppholdet i utlandet ved offentlig studiestøtte, og lavest andel som bruker midler fra foreldre eller EU-stipend.

Artikkel / 24. september 2021

Jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter

Studenter i Norge tjente i snitt 9 950 kroner i måneden fra betalt arbeid i 2019. Det utgjorde over halvparten av studentenes totale inntekter, og er en økning fra 45 prosent i 2016.

Artikkel / 26. august 2021

Mange studenter opplever vanskeligheter i studietiden

4 av 10 studenter i Norge opplever studierelaterte vanskeligheter, som høye arbeidskrav og organisatoriske utfordringer, i studieprogrammet sitt. Dette gjelder spesielt de yngste studentene.

Artikkel / 25. januar 2021

Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydningen av fagfelt varierer imidlertid på tvers av landegrensene.

Eldre artikler i samme serie.