Anna-Lena Keute og Sophia Mai Howard Andresen presenterer resultatene fra undersøkelsen EUROSTUDENT VII:

  • Hvilke vanskeligheter opplever studentene i studietiden?
  • Hvordan har studenters økonomiske situasjon endret seg?
  • Hvilke studenter føler seg best forberedt på arbeidsmarkedet i Norge?

Følg seminaret fra klokken 11.00-11.45.

Kunnskapsdepartementet og Norsk studentorganisasjon kommenterer hovedfunnene.