Den europeiske studentundersøkelsen

Den europeiske studentundersøkelsen kartlegger studenters studiesituasjon, boforhold og økonomiske situasjon. I denne artikkelserien presenteres artikler og analyser om hvordan studenter i Norge har det, sammenlignet med studenter i andre europeiske land.

Presentasjon

Publisert Tittel Åpne
25. januar 2021 Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden Artikkel
27. mars 2020 Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter Artikkel
23. august 2018 Hva hindrer studenter i å dra på utveksling? Artikkel
23. august 2018 Visste du dette om studentene i Norge? Artikkel
5. juni 2018 Studielån og deltidsjobb langt vanligere i Norden enn i resten av Europa Artikkel
7. mai 2018 Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse Artikkel
11. april 2018 Hjemme bra, men borte best? Artikkel
20. mars 2018 Eurostudent VI – gjennomføring av en stor webundersøkelse Artikkel
14. mars 2018 Norske studenter blant de eldste i Europa Artikkel
26. februar 2018 Hvilke studenter er mest fornøyde med undervisningen? Artikkel
26. februar 2018 Which students are most satisfied with the quality of teaching? Artikkel
21. august 2017 For mye betalt arbeid går på bekostning av studietiden Artikkel