Artikler om kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Høyere drivstoffpriser ga økte sjøtransportkostnader Artikkel 23. mars

    Kostnadsindeksen for innenriks sjøtransport økte med 21 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser for marine gassoljer.

2022

  1. Revisjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart Artikkel 22. juni

    Fra og med første kvartal 2022 blir en revidert versjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart publisert på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside.

  2. Økte drivstoffkostnader for sjøtransport Artikkel 24. mars

    Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 12 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser på marint drivstoff.