Artikler om jernbanetransport

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Vekst i persontransport med jernbane i 2023 Artikkel 30. mai

  I 2023 økte antall passasjerer som reiste med tog i Norge med 17 prosent sammenlignet med 2022. Dette tilsvarer en økning på nesten 12 millioner passasjerer. Det var likevel 2 millioner færre passasjerer enn i toppåret 2019.

2023

 1. Økt persontransport med jernbane Artikkel 31. mai

  I 2022 økte antall passasjerer som reiste med tog i Norge med 61 prosent sammenlignet med 2021. Dette tilsvarer en økning på drøyt 25 millioner passasjerer, men likevel er antall passasjerer fremdeles nesten 14 millioner lavere enn i toppåret 2019.

2022

 1. Økt godstransport med jernbane Artikkel 8. juni

  I 2021 var det en økning på 2 prosent i godstransporten hvor det totalt ble fraktet 37,6 millioner tonn på norsk jernbane. Samtidig reiste 41,4 millioner passasjerer med tog i Norge, en nedgang på 3 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 så var det en nedgang i antall passasjerer på 49 prosent.

2021

 1. Togreiser nesten halvert i 2020 Artikkel 10. juni

  I 2020 reiste knapt 43 millioner passasjerer med tog i Norge. Det er nesten halvparten så mange reisende som i 2019. Samtidig ble det fraktet 37 millioner tonn på norsk jernbane, en økning på 7 prosent fra 2019.