Totalt fraktet norske lastebiler 1,1 millioner tonn i 4. kvartal 2021, fordelt på 0,7 millioner i eksport og 0,4 millioner tonn i import, viser statistikken Godstransport med lastebil. For norske og utenlandske lastebiler i alt økte eksportert transportmengde med 2,5 prosent og importert mengde med 1,0 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

Økning i markedsandeler for norske lastebiler for hele 2021

I 2021 transporterte norske lastebiler 4,5 millioner tonn gods over grensen, en økning på 7,0 prosent i sammenlignet med 2020. De norskregistrerte lastebilenes andel av transporten gikk også opp fra 29,9 til 30,4 prosent i tilsvarende periode.

Norske og utenlandske lastebiler fraktet 16,7 millioner tonn gods inn og ut av Norge, 710,2 tusen tonn mer enn året før. Av dette ble 14,6 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei. Resten av godset ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten

Lastebiler fra baltiske land og Polen frakter stadig mer over grensen

De baltiske landene og Polen øker stadig sine markedsandeler ved transport til og fra Norge. I 2021 økte markedsandelene med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosentpoeng fra 2020. Baltiskregistrerte godsbiler fraktet 15,6 prosent av godsmengden inn og ut av landet, polskregistrerte 12,4 prosent. De svenske og danske lastebilenes andel gikk ned med henholdsvis 0,7 og 0,2 prosentpoeng til 21,9 og 5,1 prosent fra 2021 til 2020. Sverige er fortsatt størst av utenlandske transportører over norskegrensen, og hadde markedsandelen 21,9 prosent i 2021.

Figur 2. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen.

Øker markedsandeler ved import

De norskregistrerte lastebilene fraktet 19,3 prosent av godset inn i landet i 2021. Markedsandelen gikk opp med 1,2 prosentpoeng sammenliknet med 2020. Selv om norske lastebiler beholdt en dominerende posisjon ved godseksport, minket deres markedsandel med 0,5 prosentpoeng. Norske lastebilers markedsandel var 46,9 prosent i 2021 mot 47,4 prosent i 2020.

Figur 3. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler