Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/transport-og-reiseliv/faktaside?id=4373

Luftforurensning

Nøkkeltall

43.9

millioner tonn CO₂ sluppet ut i atmosfæren

CO₂ sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35323000 33818000 34737000 36224000 38087000 38704000 41824000 41920000 42211000 42962000 42515000 43867000 42984000 44323000 44646000 43951000 44496000 46239000 45382000 43891000 46229000 45512000 45022000 44947000 44890000 45304000 44462000 43760000 43933000
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35323000 33818000 34737000 36224000 38087000 38704000 41824000 41920000 42211000 42962000 42515000 43867000 42984000 44323000 44646000 43951000 44496000 46239000 45382000 43891000 46229000 45512000 45022000 44947000 44890000 45304000 44462000 43760000 43933000

Nøkkeltall

9.0

millioner tonn CO₂-ekvivalenter andre klimagasser sluppet ut

Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 5801000 5771000 5851000 5940000 6002000 5883000 5959000 5958000 5758000 5630000 5698000 5735000 5581000 5692000 5682000 5480000 5356000 5471000 5327000 5362000 5380000 5223000 5182000 5211000 5301000 5191000 5093000 5024000 5059000
Lystgass (N2O) 4093000 3938000 3404000 3606000 3677000 3706000 3724000 3716000 3808000 4023000 3826000 3756000 3999000 3853000 4000000 4070000 3737000 3566000 3125000 2576000 2486000 2481000 2491000 2465000 2472000 2506000 2439000 2394000 2389000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 597000 614000 678000 715000 806000 856000 1065000 1106000 1141000 1155000 1228000 1226000 1364000 1373000 1373000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 5801000 5771000 5851000 5940000 6002000 5883000 5959000 5958000 5758000 5630000 5698000 5735000 5581000 5692000 5682000 5480000 5356000 5471000 5327000 5362000 5380000 5223000 5182000 5211000 5301000 5191000 5093000 5024000 5059000
Lystgass (N2O) 4093000 3938000 3404000 3606000 3677000 3706000 3724000 3716000 3808000 4023000 3826000 3756000 3999000 3853000 4000000 4070000 3737000 3566000 3125000 2576000 2486000 2481000 2491000 2465000 2472000 2506000 2439000 2394000 2389000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 597000 614000 678000 715000 806000 856000 1065000 1106000 1141000 1155000 1228000 1226000 1364000 1373000 1373000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Svevestøv totalt (TSP) 69212 65310 63134 66530 66760 67011 69220 73159 67127 64896 65940 65366 66125 63681 62141 63838 62622 65064 61882 60182 62986 60976 64571 57684 54834 54372 54176 56480
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 51503 48058 46137 49898 51082 51301 52805 56665 51750 49833 50932 50598 51499 48684 46968 47765 46021 46866 44670 42703 45965 43369 45333 39466 36330 36315 35537 36887
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 41352 38196 36608 40527 42670 43237 44200 47953 43848 42015 42761 42144 43115 40507 38885 39176 37438 37487 36450 34656 37973 35328 35947 31133 27940 28152 27222 27934
Svevestøv sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Svevestøv totalt (TSP) 69212 65310 63134 66530 66760 67011 69220 73159 67127 64896 65940 65366 66125 63681 62141 63838 62622 65064 61882 60182 62986 60976 64571 57684 54834 54372 54176 56480
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 51503 48058 46137 49898 51082 51301 52805 56665 51750 49833 50932 50598 51499 48684 46968 47765 46021 46866 44670 42703 45965 43369 45333 39466 36330 36315 35537 36887
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 41352 38196 36608 40527 42670 43237 44200 47953 43848 42015 42761 42144 43115 40507 38885 39176 37438 37487 36450 34656 37973 35328 35947 31133 27940 28152 27222 27934

Nøkkeltall

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

39260 kg

[ 2017 ]

Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bly 28751 25990 14466 14014 14550 14131 12423 11008 12590 12473 13104 10752 9908 8772 7952 5869 6357 6827 5778 5967 5987 7381 6177 6670
Kadmium 1459 1242 1337 1270 1332 1259 986 895 862 824 754 702 749 683 666 519 648 617 513 478 408 448 412 432
Kvikksølv 1019 817 839 846 793 835 657 607 584 712 586 575 526 489 473 362 397 351 323 327 281 250 266 248
Arsen 4059 3338 3421 3279 3718 3742 2899 2628 2201 2029 1769 1916 1745 1942 1734 1255 1826 1768 1339 1388 1248 1553 1353 1283
Krom 11967 11838 11806 12801 12517 12383 9697 7822 6940 4679 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4019 3700 3550 4180 4479 4173 3513 3559
Kobber 23160 22514 22681 23493 24314 24399 23559 24104 23962 24237 24574 25571 26174 27114 27965 26012 26890 28566 28811 28398 28235 27775 27255 27068
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bly 28751 25990 14466 14014 14550 14131 12423 11008 12590 12473 13104 10752 9908 8772 7952 5869 6357 6827 5778 5967 5987 7381 6177 6670
Kadmium 1459 1242 1337 1270 1332 1259 986 895 862 824 754 702 749 683 666 519 648 617 513 478 408 448 412 432
Kvikksølv 1019 817 839 846 793 835 657 607 584 712 586 575 526 489 473 362 397 351 323 327 281 250 266 248
Arsen 4059 3338 3421 3279 3718 3742 2899 2628 2201 2029 1769 1916 1745 1942 1734 1255 1826 1768 1339 1388 1248 1553 1353 1283
Krom 11967 11838 11806 12801 12517 12383 9697 7822 6940 4679 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4019 3700 3550 4180 4479 4173 3513 3559
Kobber 23160 22514 22681 23493 24314 24399 23559 24104 23962 24237 24574 25571 26174 27114 27965 26012 26890 28566 28811 28398 28235 27775 27255 27068

Avfall

Nøkkeltall

Total mengde avfall

Total mengde avfall

11.7 millioner tonn

[ 2017 ]

3.1 %

Endring fra året før

Hvor kommer avfallet fra?

2012 2017
2012 2017
Bygge- og anleggsvirksomhet 2452000 2975000
Private husholdninger 2315000 2422000
Tjenesteytende næringer 2069000 2375000
Industri 1404000 1629000
Annet 2243000 2345000
Hvor kommer avfallet fra?
2012 2017
Bygge- og anleggsvirksomhet 2452000 2975000
Private husholdninger 2315000 2422000
Tjenesteytende næringer 2069000 2375000
Industri 1404000 1629000
Annet 2243000 2345000

Husholdningsavfall etter type sortering

2012 2017
2012 2017
Restavfall 1001000 986000
Treavfall 235000 283000
Papir, papp og kartong 302000 251000
Våtorganisk avfall 174000 192000
Kasserte kjøretøy 145000 170000
Hageavfall 173000 149000
Metall 79000 91000
Glass 53000 66000
Annet 153000 234000
Husholdningsavfall etter type sortering
2012 2017
Restavfall 1001000 986000
Treavfall 235000 283000
Papir, papp og kartong 302000 251000
Våtorganisk avfall 174000 192000
Kasserte kjøretøy 145000 170000
Hageavfall 173000 149000
Metall 79000 91000
Glass 53000 66000
Annet 153000 234000

Farlig avfall

Nøkkeltall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

1.53 millioner tonn

[ 2017 ]

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

kilde: Farlig avfall, Statistisk sentralbyrå

Farlig avfall til behandling

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Farlig avfall til godkjent håndtering 543 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1204 1238 1343 1408 1471 1533
Farlig avfall til ukjent håndtering 56 60 46 51 98 115 92 90 78 74 71 73 82 57 68 40 23 19 13
Farlig avfall til behandling
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Farlig avfall til godkjent håndtering 543 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1204 1238 1343 1408 1471 1533
Farlig avfall til ukjent håndtering 56 60 46 51 98 115 92 90 78 74 71 73 82 57 68 40 23 19 13

Farlig avfall

Tungmetallholdig og forurenset masse

511  tusen tonn

[ 2017 ]

5.6 %

Endring fra ti år før

Oljeholdig avfall

502  tusen tonn

[ 2017 ]

71.9 %

Endring fra ti år før

Etsende avfall

291  tusen tonn

[ 2017 ]

36 %

Endring fra ti år før

Annet

228 tusen tonn

[ 2017 ]

245.5 %

Endring fra ti år før

Energi

Forbruk av energi

Olje

403141  GWh

[ 2018 ]

16.2 %

Endring fra ti år før

Gass

67158  GWh

[ 2018 ]

4.3 %

Endring fra ti år før

Elektrisitet

127846  GWh

[ 2018 ]

7.8 %

Endring fra ti år før

Andre

42752 GWh

[ 2018 ]

27.1 %

Endring fra ti år før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1971 0.0 0.0
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft

143112  GWh

[ 2017 ]

6.2 %

Endring fra ti år før

Vindkraft

2854  GWh

[ 2017 ]

220 %

Endring fra ti år før

Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.

Fakta om olje og energi

Vei og transport

Nøkkeltall

2237

kvadratkilometer av Norge er dekket av vei

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80

Nøkkeltall

76.3 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3
Andel av all reising som skjer i personbil
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172021  personer

[ 2018 ]

6.7 %

Endring siste fem år

Bergen

35961  personer

[ 2018 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Stavanger

33733  personer

[ 2018 ]

1.1 %

Endring siste fem år

Trondheim

26736  personer

[ 2018 ]

0.9 %

Endring siste fem år

Veibruksavgift samlet inn

Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
1995 9935 2706
1996 10042 2912
1997 10883 3406
1998 11367 3763
1999 9622 4465
2000 9756 4802
2001 8821 4087
2002 8548 3955
2003 8651 4278
2004 8754 4675
2005 8623 5178
2006 8412 5730
2007 8132 6424
2008 7872 7313
2009 7694 7798
2010 7373 8653
2011 6863 9171
2012 6352 9421
2013 6417 10507
2014 6009 10615
2015 5711 10267
2016 5486 9563
2017 5593 9924
Veibruksavgift samlet inn
Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på diesel
1995 9935 2706
1996 10042 2912
1997 10883 3406
1998 11367 3763
1999 9622 4465
2000 9756 4802
2001 8821 4087
2002 8548 3955
2003 8651 4278
2004 8754 4675
2005 8623 5178
2006 8412 5730
2007 8132 6424
2008 7872 7313
2009 7694 7798
2010 7373 8653
2011 6863 9171
2012 6352 9421
2013 6417 10507
2014 6009 10615
2015 5711 10267
2016 5486 9563
2017 5593 9924

Nøkkeltall

195351

Registrerte elbiler på norske veier

Antall elektriske biler over tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351
Antall elektriske biler over tid
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351

Nøkkeltall

19.7  %

Andel fornybar energi brukt i transport

Fornybar energi i transport

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar energi brukt i transport 1462 1637 1901 2659 2737 2778 1375 1611 1672 3277 4412 8923 9403
Total energi brukt i transport 47883 49707 51066 50226 49294 52159 51868 52411 50528 49523 49756 50806 47831
Fornybar energi i transport
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar energi brukt i transport 1462 1637 1901 2659 2737 2778 1375 1611 1672 3277 4412 8923 9403
Total energi brukt i transport 47883 49707 51066 50226 49294 52159 51868 52411 50528 49523 49756 50806 47831

Flyreiser siste 12 måneder

Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075
Flyreiser siste 12 måneder
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075

Transport og nærmiljø

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn

34  %

[ 2018 ]

Plaget av støy utenfor boligen

12  %

[ 2018 ]

Plaget av støy utenfra i boligen

6  %

[ 2018 ]

Har søvnproblemer på grunn av støy

3  %

[ 2018 ]

Les mer om dette temaet på vår faktaside om bil og transport.

Fakta om bil og transport

Vernede områder og skog

Nøkkeltall

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

Andel av Fastlands-Norge som er nasjonalpark

9.7 %

[ 2017 ]

Vernede områder¹

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28
Vernede områder¹
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsverneområde Andre fredninger
1975 5086.60 147.75 215.86 1.15
1976 5086.60 170.75 215.86 1.15
1977 5086.60 181.58 232.29 2.00
1978 5086.60 203.05 297.12 2.00
1979 5086.60 211.46 317.12 2.00
1980 6228.40 219.30 638.49 2.00
1981 9650.40 425.24 1488.80 3.70
1982 9650.40 475.05 1489.08 5.14
1983 9650.40 789.40 1614.48 6.85
1984 9650.40 819.13 1621.12 51.93
1985 9650.40 895.15 1795.24 51.93
1986 10453.40 919.44 2009.52 51.93
1987 10453.40 929.25 3174.44 55.76
1988 10453.40 1005.04 3177.01 64.06
1989 12558.40 1206.11 3863.87 64.06
1990 12558.40 1426.77 4228.82 102.39
1991 13788.40 1467.43 4552.52 106.08
1992 13788.40 1810.64 4642.40 107.31
1993 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1994 13788.40 2155.01 4656.40 107.31
1995 13788.40 2209.66 4658.67 107.76
1996 13788.40 2288.95 4671.17 108.69
1997 13788.40 2429.06 5063.03 110.52
1998 13868.40 2430.19 5063.03 110.52
1999 13868.40 2573.15 5068.43 110.52
2000 13868.40 2795.90 7798.25 93.25
2001 14930.00 2995.00 8278.00 93.00
2002 17022.00 3220.00 11393.00 97.00
2003 18394.55 3285.90 12284.05 124.06
2004 21650.00 3418.00 14071.00 125.00
2005 22193.18 3805.47 14162.60 126.54
2006 26778.27 4159.17 15077.09 412.23
2007 26777.92 4265.63 15074.49 432.11
2008 26774.16 4726.38 15217.44 426.71
2009 29581.68 4774.27 16291.40 427.36
2010 29960.32 4957.71 16288.44 427.49
2011 31046.34 5644.91 17321.51 389.72
2012 31265.24 5998.36 17281.06 388.14
2013 31280.88 6163.38 17273.88 388.27
2014 31280.09 6367.22 17273.16 387.54
2015 31284.92 6629.44 17245.72 387.42
2016 31294.96 6819.55 17233.52 387.49
2017 31293.61 7157.47 17230.57 387.28

Vernede områder

Antall nasjonalparker

46  nasjonalparker

[ 2017 ]

7 %

Endring fra fem år før

Antall naturreservat

2287  naturreservat

[ 2017 ]

10.5 %

Endring fra fem år før

Antall landskapsverneområder

194  landskapsverneområder

[ 2017 ]

3 %

Endring fra fem år før

Antall andre fredninger

459  andre fredninger

[ 2017 ]

4 %

Endring fra fem år før

Andre fredninger er dyrefredningsområder, plantefredningsområder, plante- og dyrefredningsområder, biotopvern etter viltloven og naturminner.

kilde: Vernede områder, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

Andel av Norge¹ som er dekket av skog

37.4 %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Mengden tømmer i norsk skog

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran 264.0 266.4 268.5 270.5 273.3 276.8 280.0 292.0 304.1 308.6 306.5 314.0 323.2 331.2 336.2 343.7 352.6 360.5 369.7 379.8 387.8 396.9 407.1 413.0 418.0 424.4 427.8
Furu 180.6 183.0 185.6 188.3 191.5 194.8 197.9 218.3 229.9 233.9 228.5 235.0 238.1 241.7 244.6 249.2 254.6 260.5 265.4 273.9 278.5 282.8 286.5 289.7 292.0 296.3 299.8
Løvtrær 107.8 111.6 115.5 119.5 123.6 127.6 131.5 141.4 151.7 155.4 150.9 155.5 159.4 162.6 167.1 172.0 176.9 201.5 207.2 224.0 227.8 232.0 235.8 238.7 242.1 244.2 246.9
Mengden tømmer i norsk skog
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran 264.0 266.4 268.5 270.5 273.3 276.8 280.0 292.0 304.1 308.6 306.5 314.0 323.2 331.2 336.2 343.7 352.6 360.5 369.7 379.8 387.8 396.9 407.1 413.0 418.0 424.4 427.8
Furu 180.6 183.0 185.6 188.3 191.5 194.8 197.9 218.3 229.9 233.9 228.5 235.0 238.1 241.7 244.6 249.2 254.6 260.5 265.4 273.9 278.5 282.8 286.5 289.7 292.0 296.3 299.8
Løvtrær 107.8 111.6 115.5 119.5 123.6 127.6 131.5 141.4 151.7 155.4 150.9 155.5 159.4 162.6 167.1 172.0 176.9 201.5 207.2 224.0 227.8 232.0 235.8 238.7 242.1 244.2 246.9

Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge

Personbiler

Nøkkeltall

Antall registrerte personbiler

Antall registrerte personbiler

2751948  personbiler

[ 2018 ]

10.1 %

Endring siste fem år

Antall registrerte personbiler

Personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
Antall registrerte personbiler
Personbiler
1952 78643
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948

Personbiler etter drivstoff

Diesel

1290442  personbiler

[ 2018 ]

16.2 %

Endring siste fem år

Bensin

1075179  personbiler

[ 2018 ]

21.4 %

Endring siste fem år

Elektrisk

195351  personbiler

[ 2018 ]

999.3 %

Endring siste fem år

Hybrider og annet

189884 personbiler

[ 2018 ]

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Elbiler

Nøkkeltall

Import av elbiler

Import av elbiler

4379 personbiler

[ August 2019 ]

12.5 %

Endring fra samme måned året før

Antall elektriske biler over tid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351
Antall elektriske biler over tid
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elbiler 2068 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen

390277  personbiler

[ 2018 ]

Toyota

344913  personbiler

[ 2018 ]

Volvo

223650  personbiler

[ 2018 ]

Ford

165600  personbiler

[ 2018 ]

Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

2018
2018
Oslo 7.3
Akershus 9.0
Hordaland 9.7
Buskerud 10.2
Vest-Agder 10.5
Rogaland 10.5
Østfold 11.1
Aust-Agder 11.3
Vestfold 11.3
Trøndelag 11.5
Telemark 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane 12.1
Finnmark - Finnmárku 12.2
Hedmark 12.8
Oppland 13.3
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke
2018
Oslo 7.3
Akershus 9.0
Hordaland 9.7
Buskerud 10.2
Vest-Agder 10.5
Rogaland 10.5
Østfold 11.1
Aust-Agder 11.3
Vestfold 11.3
Trøndelag 11.5
Telemark 11.6
Møre og Romsdal 11.8
Troms - Romsa 11.9
Nordland 12.1
Sogn og Fjordane 12.1
Finnmark - Finnmárku 12.2
Hedmark 12.8
Oppland 13.3

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 565
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108
Drepte og hardt skadde i trafikken
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 565
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108

Bilbruk

Nøkkeltall

76.3 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3
Andel av all reising som skjer i personbil
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Andel i personbil 68.9 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.2 77.4 77.1 76.2 76.3

Nøkkeltall

63.8

milliarder personkilometer kjørt i personbil

Total strekning kjørt på norske veier

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Personkilometer 17.8 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 50.2 53.3 58.0 62.6 63.8
Total strekning kjørt på norske veier
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2001 2006 2011 2016 2017
Personkilometer 17.8 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 50.2 53.3 58.0 62.6 63.8

Pendling

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

172021  personer

[ 2018 ]

6.7 %

Endring siste fem år

Bergen

35961  personer

[ 2018 ]

0.3 %

Endring siste fem år

Stavanger

33733  personer

[ 2018 ]

1.1 %

Endring siste fem år

Trondheim

26736  personer

[ 2018 ]

0.9 %

Endring siste fem år

Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet

2018
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560
Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet
2018
Akershus 113656
Buskerud 14241
Østfold 11798
Vestfold 4132
Oppland 4866
Hedmark 4270
Telemark 2560

Kollektivtrafikk

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

59.1 %

[ 2018 ]

0.7 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer i kollektivtrafikken

Buss Trikk og bane Tog Båt
Buss Trikk og bane Tog Båt
2. kvartal 2005 70.1 23.0 12.2 2.4
3. kvartal 2005 59.6 23.2 13.0 2.8
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 105.1 48.3 19.2 2.1
2. kvartal 2018 100.9 47.7 20.4 3.4
3. kvartal 2018 86.8 42.4 18.3 3.6
4. kvartal 2018 111.1 50.6 20.8 2.4
1. kvartal 2019 111.1 50.9 20.9 2.3
Passasjerer i kollektivtrafikken
Buss Trikk og bane Tog Båt
2. kvartal 2005 70.1 23.0 12.2 2.4
3. kvartal 2005 59.6 23.2 13.0 2.8
4. kvartal 2005 76.0 25.3 13.3 2.3
1. kvartal 2006 77.7 26.8 12.9 2.0
2. kvartal 2006 66.4 22.8 12.8 2.2
3. kvartal 2006 58.8 22.3 13.6 2.6
4. kvartal 2006 73.5 24.7 13.9 1.9
1. kvartal 2007 68.6 31.9 13.2 1.9
2. kvartal 2007 66.1 19.5 13.1 2.5
3. kvartal 2007 60.8 24.0 14.2 2.7
4. kvartal 2007 76.5 28.8 14.3 2.0
1. kvartal 2008 67.3 21.8 13.9 2.0
2. kvartal 2008 66.5 21.9 14.4 2.8
3. kvartal 2008 61.1 29.8 14.9 3.1
4. kvartal 2008 76.5 32.0 14.9 2.1
1. kvartal 2009 80.6 32.1 13.8 1.9
2. kvartal 2009 69.1 28.3 13.7 2.5
3. kvartal 2009 61.8 28.0 14.8 2.5
4. kvartal 2009 78.2 29.4 14.8 1.9
1. kvartal 2010 81.4 32.9 14.0 1.7
2. kvartal 2010 72.4 29.3 14.1 2.5
3. kvartal 2010 64.3 30.0 15.0 2.8
4. kvartal 2010 82.7 35.3 15.3 1.8
1. kvartal 2011 86.9 36.7 14.6 1.6
2. kvartal 2011 74.7 32.3 14.5 2.3
3. kvartal 2011 67.0 32.2 14.9 2.8
4. kvartal 2011 82.3 35.3 15.0 2.4
1. kvartal 2012 86.0 38.1 16.2 1.8
2. kvartal 2012 76.7 34.6 15.7 2.4
3. kvartal 2012 70.4 34.0 14.7 2.6
4. kvartal 2012 87.4 36.0 16.0 1.9
1. kvartal 2013 87.8 36.5 16.6 1.7
2. kvartal 2013 82.4 36.1 17.7 2.4
3. kvartal 2013 71.1 35.2 16.2 3.0
4. kvartal 2013 90.7 39.0 16.7 2.0
1. kvartal 2014 92.9 40.5 17.4 1.9
2. kvartal 2014 81.1 36.5 17.9 2.7
3. kvartal 2014 75.9 36.6 17.4 2.9
4. kvartal 2014 90.1 38.4 17.6 2.0
1. kvartal 2015 89.7 41.3 18.3 1.9
2. kvartal 2015 80.8 38.9 19.0 2.6
3. kvartal 2015 74.5 39.3 18.3 3.1
4. kvartal 2015 88.3 41.7 18.5 2.4
1. kvartal 2016 95.7 44.1 18.9 2.2
2. kvartal 2016 88.5 40.5 19.5 2.6
3. kvartal 2016 81.0 41.3 19.4 3.3
4. kvartal 2016 96.3 43.3 16.8 2.3
1. kvartal 2017 105.3 46.5 19.0 2.2
2. kvartal 2017 91.7 44.2 18.3 2.6
3. kvartal 2017 85.7 42.3 17.5 3.4
4. kvartal 2017 110.6 50.1 19.8 3.3
1. kvartal 2018 105.1 48.3 19.2 2.1
2. kvartal 2018 100.9 47.7 20.4 3.4
3. kvartal 2018 86.8 42.4 18.3 3.6
4. kvartal 2018 111.1 50.6 20.8 2.4
1. kvartal 2019 111.1 50.9 20.9 2.3

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

6105 millioner kroner

[ 2018 ]

6.5 %

Endring fra året før

Tog

6018 millioner kroner

[ 2018 ]

8.6 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1921 millioner kroner

[ 2018 ]

3.7 %

Endring fra året før

Båt

607 millioner kroner

[ 2018 ]

2.1 %

Endring fra året før

Fly og ferie

Flyreiser

Passasjerer på norske flyplasser totalt, siste 12 måneder

57.9 millioner passasjerer

[ Juni 2019 ]

1.9 %

Endring fra året før

Andelen av passasjerer totalt som reiser fra eller via Oslo lufthavn, siste 4 kvartaler

49.2 %

[ 2. kvartal 2019 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

Passasjerer regnes her både ved ankomst og avgang, for å vise den totale trafikken på norske flyplasser

kilde: Lufttransport, Statistisk sentralbyrå

Flyreiser siste 12 måneder

Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075
Flyreiser siste 12 måneder
Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Innenlandske flygninger 1278321 1466227 1518968 1564660 1452873 1191888 1256840 1261403 1486230 1295037 1456665 1539281
Utenlandske flygninger 2896492 2425675 2195212 2108693 1673702 1623304 1530013 1594851 1819211 1935503 2071096 2461075

Feriereiser

Korte ferier innenlands

1.67  millioner reiser

[ 2. kvartal 2019 ]

55.7 %

Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands

0.74  millioner reiser

[ 2. kvartal 2019 ]

32.1 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands

0.66  millioner reiser

[ 2. kvartal 2019 ]

11.9 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands

1.41  millioner reiser

[ 2. kvartal 2019 ]

46.9 %

Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utenlands 38.7 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1
Innenlands 21.9 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7

Transport

Nøkkeltall

Sysselsatte i transport

Sysselsatte i transport

153418  Personer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra forrige år

Sysselsatte i transport

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728
Sysselsatte i transport
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport

269  millioner tonn

[ 2017 ]

4.6 %

Endring fra året før

Rørtransport

109 millioner tonn

[ 2017 ]

6 %

Endring fra året før

Sjøtransport

78 millioner tonn

[ 2017 ]

2.6 %

Endring fra året før

Jernbanetransport

10  millioner tonn

[ 2017 ]

0 %

Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.

kilde: Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå

Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sverige 2859397 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410
Norge 2644039 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981
Polen 239642 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714
Danmark 414909 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418
Litauen 69241 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974
Finland 458131 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830
Estland 134611 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547
Tyskland 233235 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659
Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sverige 2859397 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410
Norge 2644039 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981
Polen 239642 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714
Danmark 414909 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418
Litauen 69241 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974
Finland 458131 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830
Estland 134611 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547
Tyskland 233235 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

434809  hytter og andre fritidsboliger

[ 2019 ]

10.3 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7198

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2019
2019
Ringsaker 7198
Trysil 6701
Hol 5634
Vinje 5278
Sigdal 4891
Larvik 4804
Kommunene med flest fritidsboliger
2019
Ringsaker 7198
Trysil 6701
Hol 5634
Vinje 5278
Sigdal 4891
Larvik 4804

Nøkkeltall

48

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2019
2019
Hvaler 48
Frogn 34
Færder 33
Nesodden 26
Fredrikstad 15
Hurum 15
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2019
Hvaler 48
Frogn 34
Færder 33
Nesodden 26
Fredrikstad 15
Hurum 15

Hytter i grend

Nøkkeltall

51 %

av alle fritidsboliger er enkeltstående bygg

Fritidsboliger med og uten naboer

2018
2018
Enkeltstående bygg 236393
I fritidsbyggområde 227419
Fritidsboliger med og uten naboer
2018
Enkeltstående bygg 236393
I fritidsbyggområde 227419

Nøkkeltall

24 %

av nye fritidsboliger er enkeltstående bygg

Nye fritidsboliger med og uten naboer

2018
2018
Enkeltstående bygg 1176
I fritidsbyggområde 3773
Nye fritidsboliger med og uten naboer
2018
Enkeltstående bygg 1176
I fritidsbyggområde 3773

Et fritidsbyggområde er et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 500 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området

2018
2018
5-24 bygg 105644
25-49 bygg 38711
50 eller flere bygg 83064
Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området
2018
5-24 bygg 105644
25-49 bygg 38711
50 eller flere bygg 83064

Prisen på hytter

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger

2018
2018
Vestfold 3037376
Østfold 2406032
Akershus og Oslo 2391236
Vest-Agder 2383691
Buskerud 2239806
Aust-Agder 2108225
Oppland 2040447
Hordaland 2029788
Telemark 2008259
Rogaland 1838251
Hedmark 1705411
Trøndelag 1272445
Sogn og Fjordane 1211388
Møre og Romsdal 1192297
Troms - Romsa 1095055
Nordland 1016261
Finnmark - Finnmárku 778563
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger
2018
Vestfold 3037376
Østfold 2406032
Akershus og Oslo 2391236
Vest-Agder 2383691
Buskerud 2239806
Aust-Agder 2108225
Oppland 2040447
Hordaland 2029788
Telemark 2008259
Rogaland 1838251
Hedmark 1705411
Trøndelag 1272445
Sogn og Fjordane 1211388
Møre og Romsdal 1192297
Troms - Romsa 1095055
Nordland 1016261
Finnmark - Finnmárku 778563

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.

2018
2018
Oslo kommune 8137500
Bærum 5981818
Ulvik 5384000
Færder 5260920
Lillesand 4934375
Rygge 4281923
Kragerø 4246405
Fredrikstad 3671100
Øyer 3502158
Sirdal 3437284
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.
2018
Oslo kommune 8137500
Bærum 5981818
Ulvik 5384000
Færder 5260920
Lillesand 4934375
Rygge 4281923
Kragerø 4246405
Fredrikstad 3671100
Øyer 3502158
Sirdal 3437284

Bygging i strandsonen

Antall bygg i strandsonen

521550  bygg

[ 2019 ]

9 %

Endring fra ti år før

Antall hytter i strandsonen

93153  bygg

[ 2019 ]

7.5 %

Endring fra ti år før

Fritidsboliger på kartet

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du en detaljert oversikt over hytter i hele Norge.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Error occured rendering window "Statistikkside - delerad" (key 207) while handling request to site path: /0/transport-og-reiseliv/faktaside?id=4373

Les også

Les også

Les også