Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/transport-og-reiseliv/faktaside?id=4373

Ferie

Nøkkeltall

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år

Andel som har vært på ferie i løpet av siste år

90.3 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenlands 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1 91.5
Innenlands 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7 31.7
Penger brukt på feriereiser innen- og utenlands
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenlands 42.4 49.5 47.4 51.5 47.7 53.0 60.6 70.6 86.9 91.8 95.7 91.7 106.8 88.1 91.5
Innenlands 24.9 26.1 21.2 23.7 23.5 23.4 23.5 23.4 32.1 32.7 33.4 36.0 39.9 43.7 31.7

Feriereiser

Korte ferier innenlands

1.86  millioner reiser

[ 1. kvartal 2020 ]

38 %

Endring fra samme periode året før

Korte ferier utenlands

0.39  millioner reiser

[ 1. kvartal 2020 ]

7.1 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier innenlands

0.43  millioner reiser

[ 1. kvartal 2020 ]

12.2 %

Endring fra samme periode året før

Lange ferier utenlands

0.52  millioner reiser

[ 1. kvartal 2020 ]

16.1 %

Endring fra samme periode året før

Feriereiser inkluderer alle reiser, uavhengig av om reisen er foretatt med bil, fly eller annet transportmiddel.

Korte feriereiser har fra 1 til 3 overnattinger. Lange feriereiser har 4 eller flere overnattinger.

kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Ute og hjemme

Ferier i Norge og utlandet

Har hatt ferie bare i Norge

16.2  %

[ 2019 ]

1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har hatt ferie bare i utlandet

16.5  %

[ 2019 ]

1.5 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har hatt ferie både i Norge og utlandet

57.6  %

[ 2019 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Har ikke vært på ferie

9.7  %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra fem år før

Penger brukt av turister i Norge

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norske turister 66968 67691 70660 72560 78008 84158 86939 90101 95463 98885 105259
Utenlandske turister¹ 31386 30529 33011 34430 36574 38214 40629 45407 50201 52564 55349
Penger brukt av turister i Norge
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norske turister 66968 67691 70660 72560 78008 84158 86939 90101 95463 98885 105259
Utenlandske turister¹ 31386 30529 33011 34430 36574 38214 40629 45407 50201 52564 55349

Nøkkeltall

30.4 %

Overnattinger siste 12 måneder kjøpt av utlendinger

Hvor kommer de som kjøper overnatting i Norge fra? Prosentandeler.

Desember 2019
Desember 2019
Norge 69.6
Utlandet 30.4
Hvor kommer de som kjøper overnatting i Norge fra? Prosentandeler.
Desember 2019
Norge 69.6
Utlandet 30.4

Nøkkeltall

1955111

Overnattingsdøgn kjøpt av tyskere

Utlendinger som overnatter i Norge, siste tolv måneder. Utvalgte land.

Desember 2019
Desember 2019
Tyskland 1955111
Sverige 1103425
USA 956174
Nederland 773696
Danmark 755652
Storbritannia 649981
Kina 471822
Frankrike 451608
Utlendinger som overnatter i Norge, siste tolv måneder. Utvalgte land.
Desember 2019
Tyskland 1955111
Sverige 1103425
USA 956174
Nederland 773696
Danmark 755652
Storbritannia 649981
Kina 471822
Frankrike 451608

På hytta

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

437833  hytter og andre fritidsboliger

[ 2020 ]

9.8 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7251

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2020
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828
Kommunene med flest fritidsboliger
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828

Nøkkeltall

48.03

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2020
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42

Du finner flere fakta om hytter på en egen faktaside, blant annet hvor de ligger, hva de koster og hvor tett de er bygget.

Fakta om hytter og fritidsboliger

Fritidsaktiviteter

Andel som har trent på ulike måter mer enn ti ganger siste år. Utvalgte aktiviteter.

2019
2019
Styrketrening 41
På treningsapparat 30
Jogging 28
Sykling 24
Langrenn 16
Svømming 12
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) 12
Andel som har trent på ulike måter mer enn ti ganger siste år. Utvalgte aktiviteter.
2019
Styrketrening 41
På treningsapparat 30
Jogging 28
Sykling 24
Langrenn 16
Svømming 12
Gruppetrening (aerobic, yoga, mm) 12

Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 måneder

2017
2017
Idrettslag 16
Velforeninger mm. 6
Miljø, humanitær hjelp mm. 6
Musikk, teater og kunst 4
Religiøs forening 3
Friluftsorganisasjon 2
Pasient-/pårørendeforening 2
Politisk parti 1
Andel som har gjort frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 måneder
2017
Idrettslag 16
Velforeninger mm. 6
Miljø, humanitær hjelp mm. 6
Musikk, teater og kunst 4
Religiøs forening 3
Friluftsorganisasjon 2
Pasient-/pårørendeforening 2
Politisk parti 1

Deltakelse i ulike kulturaktiviteter

2016
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32
Deltakelse i ulike kulturaktiviteter
2016
Opptrådt offentlig med teater/revygruppe siste 2 år 1
Medlem av amatørteater/revygruppe 2
Stilt ut billedkunst/kunsthåndtverk siste 2 år 2
Driver med organisert dans 3
Medlem av kunstforening 4
Med i kor/orkester el. lign. 7
Driver med billedkunst/kunsthåndtverk 8
Spiller instrument regelmessig 9
Opptrådt offentlig med sang/musikk siste 2 år 12
Medlem av idrettslag 31
Kan spille instrument 32
Deltatt på idrettsarrangement siste 2 år 32

Andeler som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder

2016
2016
Opera/operette 8
Ballett-/danseforestilling 14
Kulturfestival 32
Kunstutstilling 36
Museum 44
Folkebibliotek 46
Teater/musikal/revy 50
Idrettsarrangement 55
Konsert 62
Kino 72
Andeler som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder
2016
Opera/operette 8
Ballett-/danseforestilling 14
Kulturfestival 32
Kunstutstilling 36
Museum 44
Folkebibliotek 46
Teater/musikal/revy 50
Idrettsarrangement 55
Konsert 62
Kino 72

Flere detaljer om nordmenns bruk av ulike kulturtilbud og deltakelse i kulturlivet finner du på egen faktaside.

Fakta om kultur

Mediebruk

Tid brukt på medier i befolkningen¹

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papiravis 39 39 40 38 36 34 33 34 31 31 32 30 29 29 29 27 25 23 24 21 21 19 16 14 11 11 9
TV 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 131 133 132 107 112 104 98 78
Radio 91 96 99 84 87 83 93 84 95 87 91 80 84 83 80 80 82 81 86 88 90 100 83 78 78 68 65
Lydmedier 32 38 31 30 36 33 34 46 43 42 42 41 39 41 40 39 39 41 35 36 37 36 34 39 48 47 50
Ukeblad 7 7 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1
Bøker 13 11 12 12 10 10 11 12 12 14 12 12 15 14 13 13 15 14 17 17 17 15 16 16 15 14 13
Tegneserieblad 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36 44
Internett 21 22 30 33 44 53 62 65 73 85 86 94 112 120 127 140 158 167 178
Digitale spill 24 28 29
Tid brukt på medier i befolkningen¹
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papiravis 39 39 40 38 36 34 33 34 31 31 32 30 29 29 29 27 25 23 24 21 21 19 16 14 11 11 9
TV 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 131 133 132 107 112 104 98 78
Radio 91 96 99 84 87 83 93 84 95 87 91 80 84 83 80 80 82 81 86 88 90 100 83 78 78 68 65
Lydmedier 32 38 31 30 36 33 34 46 43 42 42 41 39 41 40 39 39 41 35 36 37 36 34 39 48 47 50
Ukeblad 7 7 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1
Bøker 13 11 12 12 10 10 11 12 12 14 12 12 15 14 13 13 15 14 17 17 17 15 16 16 15 14 13
Tegneserieblad 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36 44
Internett 21 22 30 33 44 53 62 65 73 85 86 94 112 120 127 140 158 167 178
Digitale spill 24 28 29

Nøkkeltall

Andel som ser på TV daglig¹

Andel som ser på TV daglig¹

48  %

[ 2019 ]

¹ Inkluderer de som ser lineær TV eller opptak gjort samme dag

kilde: Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

TV-titting fordelt etter alder

Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 83 74 80 82 90
1992 89 71 76 83 86
1994 93 74 80 84 88
1995 90 82 80 86 88
1996 88 82 77 83 90
1997 95 79 82 82 86
1998 92 81 81 82 86
1999 90 82 83 83 88
2000 90 81 78 81 86
2001 91 87 82 85 91
2002 93 85 82 84 86
2003 93 80 81 82 92
2004 86 82 79 84 86
2005 91 78 82 87 89
2006 90 81 81 81 86
2007 87 81 77 84 88
2008 88 77 76 82 85
2009 86 75 78 81 86
2010 82 79 80 84 90
2011 89 74 76 83 91
2012 83 67 71 80 88
2013 82 60 70 79 86
2014 70 56 71 80 91
2015 67 53 63 74 86
2016 67 54 62 73 81
2017 67 42 54 69 83
2018 61 40 49 70 86
2019 46 34 35 58 74
TV-titting fordelt etter alder
Personer 9-15 år Personer 16-24 år Personer 25-44 år Personer 45-66 år Personer 67-79 år
1991 83 74 80 82 90
1992 89 71 76 83 86
1994 93 74 80 84 88
1995 90 82 80 86 88
1996 88 82 77 83 90
1997 95 79 82 82 86
1998 92 81 81 82 86
1999 90 82 83 83 88
2000 90 81 78 81 86
2001 91 87 82 85 91
2002 93 85 82 84 86
2003 93 80 81 82 92
2004 86 82 79 84 86
2005 91 78 82 87 89
2006 90 81 81 81 86
2007 87 81 77 84 88
2008 88 77 76 82 85
2009 86 75 78 81 86
2010 82 79 80 84 90
2011 89 74 76 83 91
2012 83 67 71 80 88
2013 82 60 70 79 86
2014 70 56 71 80 91
2015 67 53 63 74 86
2016 67 54 62 73 81
2017 67 42 54 69 83
2018 61 40 49 70 86
2019 46 34 35 58 74

Nøkkeltall

Daglige brukere av spill

Daglige brukere av spill

35  %

[ 2019 ]

Spilling fordelt på alder

9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
2019 81 55 34 18 13
Spilling fordelt på alder
9-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
2019 81 55 34 18 13

Du finner flere fakta om medier på en egen faktaside, blant annet hvor mange som bruker de ulike mediene, og hvor mange som foretrekker digitale medier fremfor analoge.

Fakta om medier

Hytter og fritidsboliger

Nøkkeltall

Antall hytter i Norge

Antall hytter i Norge

437833  hytter og andre fritidsboliger

[ 2020 ]

9.8 %

Endring fra ti år før

Nøkkeltall

7251

fritidsboliger i Ringsaker

Kommunene med flest fritidsboliger

2020
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828
Kommunene med flest fritidsboliger
2020
Ringsaker 7251
Trysil 6813
Hol 5694
Vinje 5390
Sigdal 4959
Larvik 4828

Nøkkeltall

48.03

fritidsboliger per km² i Hvaler

Kommunene med flest fritidsboliger per km²

2020
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42
Kommunene med flest fritidsboliger per km²
2020
Hvaler 48.03
Frogn 34.24
Færder 32.22
Nesodden 25.42
Fredrikstad 15.44
Kvitsøy 12.42

Hytter i grend

Nøkkeltall

51 %

av alle fritidsboliger er enkeltstående bygg

Fritidsboliger med og uten naboer

2019
2019
Enkeltstående bygg 236237
I fritidsbyggområde 231308
Fritidsboliger med og uten naboer
2019
Enkeltstående bygg 236237
I fritidsbyggområde 231308

Nøkkeltall

25 %

av nye fritidsboliger er enkeltstående bygg

Nye fritidsboliger med og uten naboer

2019
2019
Enkeltstående bygg 1159
I fritidsbyggområde 3565
Nye fritidsboliger med og uten naboer
2019
Enkeltstående bygg 1159
I fritidsbyggområde 3565

Et fritidsbyggområde er her et område med minst fem fritidsbygg, uten at det er mer enn 75 meter mellom husene. Hus i samlinger med fire eller færre regnes som enkeltstående.

Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området

2019
2019
5-24 bygg 105987
25-49 bygg 39699
50 eller flere bygg 85622
Fritidsboliger i områder med flere enn fem bygg, etter antall bygg i området
2019
5-24 bygg 105987
25-49 bygg 39699
50 eller flere bygg 85622

Prisen på hytter

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger

2019
2019
Vestfold (-2019) 2968659
Østfold (-2019) 2236573
Oslo og Akershus (-2019) 2255192
Vest-Agder (-2019) 2313090
Buskerud (-2019) 2532538
Aust-Agder (-2019) 2022343
Oppland (-2019) 2068531
Hordaland (-2019) 2075309
Telemark (-2019) 2323233
Rogaland 1773511
Hedmark (-2019) 1984176
Trøndelag - Trööndelage 1168303
Sogn og Fjordane (-2019) 1254459
Møre og Romsdal 1274819
Troms - Romsa (-2019) 1099983
Nordland 1047010
Finnmark - Finnmárku (-2019) 724641
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger
2019
Vestfold (-2019) 2968659
Østfold (-2019) 2236573
Oslo og Akershus (-2019) 2255192
Vest-Agder (-2019) 2313090
Buskerud (-2019) 2532538
Aust-Agder (-2019) 2022343
Oppland (-2019) 2068531
Hordaland (-2019) 2075309
Telemark (-2019) 2323233
Rogaland 1773511
Hedmark (-2019) 1984176
Trøndelag - Trööndelage 1168303
Sogn og Fjordane (-2019) 1254459
Møre og Romsdal 1274819
Troms - Romsa (-2019) 1099983
Nordland 1047010
Finnmark - Finnmárku (-2019) 724641

Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.

2019
2019
Oslo kommune 6933333
Bærum (-2019) 1539500
Ulvik (-2019) 1649000
Færder (2018-2019) 4585211
Lillesand (-2019) 3634950
Rygge (-2019) 3388182
Kragerø (-2019) 4178904
Fredrikstad (1994-2019) 3675147
Øyer (-2019) 3663789
Sirdal (-2019) 3074000
Gjennomsnittlig salgspris for fritidsboliger. Utvalgte kommuner.
2019
Oslo kommune 6933333
Bærum (-2019) 1539500
Ulvik (-2019) 1649000
Færder (2018-2019) 4585211
Lillesand (-2019) 3634950
Rygge (-2019) 3388182
Kragerø (-2019) 4178904
Fredrikstad (1994-2019) 3675147
Øyer (-2019) 3663789
Sirdal (-2019) 3074000

Bygging i strandsonen

Antall bygg i strandsonen

521550  bygg

[ 2019 ]

9 %

Endring fra ti år før

Antall hytter i strandsonen

93153  bygg

[ 2019 ]

7.5 %

Endring fra ti år før

Fritidsboliger på kartet

Alle fritidsbyggområder, der mer enn fem fritidsboliger står sammen, kan du også se i SSBs karttjeneste. Her finner du oversikt over både tettbygde fritidsbyggområder, der det ikke er mer enn 75 meter mellom husene, og sammenhengende fritidsbyggområder, med maksimalt 500 meter mellom husene.

Kart over fritidsbyggområder over hele Norge

Personbiler

Nøkkeltall

Antall registrerte personbiler

Antall registrerte personbiler

2801208  personbiler

[ 2019 ]

9.6 %

Endring siste fem år

Antall registrerte personbiler

Personbiler
Personbiler
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
2019 2801208
Antall registrerte personbiler
Personbiler
1953 90771
1954 108034
1955 122143
1956 134111
1957 153391
1958 172630
1959 192748
1960 225439
1961 276514
1962 322214
1963 364782
1964 416170
1965 465707
1966 516368
1967 569693
1968 619592
1969 700316
1970 747966
1971 806556
1972 854237
1973 838140
1974 890361
1975 953657
1976 1022918
1977 1106605
1978 1146894
1979 1189754
1980 1233615
1981 1278817
1982 1337884
1983 1383367
1984 1429710
1985 1513954
1986 1592195
1987 1623137
1988 1621955
1989 1612674
1990 1613037
1991 1614623
1992 1619438
1993 1633088
1994 1653678
1995 1684664
1996 1661247
1997 1758001
1998 1786404
1999 1813642
2000 1851929
2001 1872862
2002 1899767
2003 1933660
2004 1977922
2005 2028909
2006 2084193
2007 2154837
2008 2197193
2009 2244039
2010 2308548
2011 2376426
2012 2442964
2013 2500265
2014 2555443
2015 2610352
2016 2662910
2017 2719395
2018 2751948
2019 2801208

Personbiler etter drivstoff

Diesel

1281019  personbiler

[ 2019 ]

8 %

Endring siste fem år

Bensin

1031207  personbiler

[ 2019 ]

22.4 %

Endring siste fem år

Elektrisk

260692  personbiler

[ 2019 ]

574.5 %

Endring siste fem år

Hybrider og annet

227172 personbiler

[ 2019 ]

Hybridbiler ble før 2016 telt som en del av kategoriene diesel eller bensin, avhengig av type drivstoff.  Vi kan derfor ikke vise hvor mange hybrider det var for fem år siden. Av samme grunn er også tallet for registrerte dieselbiler og bensinbiler noe for høyt før 2016.

kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Elbiler

Nøkkeltall

Import av elbiler

Import av elbiler

1581 personbiler

[ April 2020 ]

69.3 %

Endring fra samme måned året før

Antall elektriske biler over tid

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elbiler 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351 260692
Antall elektriske biler over tid
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Elbiler 3909 8031 17770 38652 69134 97532 138983 195351 260692

De vanligste bilmerkene for personbiler

Volkswagen

393642  personbiler

[ 2019 ]

Toyota

346101  personbiler

[ 2019 ]

Volvo

228511  personbiler

[ 2019 ]

Ford

162575  personbiler

[ 2019 ]

Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke

2019
2019
Oslo 7.4
Akershus (-2019) 9.2
Hordaland (-2019) 9.9
Buskerud (-2019) 10.3
Vest-Agder (-2019) 10.7
Rogaland 10.7
Østfold (-2019) 11.3
Aust-Agder (-2019) 11.5
Vestfold (-2019) 11.5
Trøndelag - Trööndelage 11.7
Telemark (-2019) 11.8
Møre og Romsdal 12.0
Troms - Romsa (-2019) 12.2
Nordland 12.3
Sogn og Fjordane (-2019) 12.3
Finnmark - Finnmárku (-2019) 12.5
Hedmark (-2019) 13.1
Oppland (-2019) 13.5
Gjennomsnittlig alder på personbiler etter fylke
2019
Oslo 7.4
Akershus (-2019) 9.2
Hordaland (-2019) 9.9
Buskerud (-2019) 10.3
Vest-Agder (-2019) 10.7
Rogaland 10.7
Østfold (-2019) 11.3
Aust-Agder (-2019) 11.5
Vestfold (-2019) 11.5
Trøndelag - Trööndelage 11.7
Telemark (-2019) 11.8
Møre og Romsdal 12.0
Troms - Romsa (-2019) 12.2
Nordland 12.3
Sogn og Fjordane (-2019) 12.3
Finnmark - Finnmárku (-2019) 12.5
Hedmark (-2019) 13.1
Oppland (-2019) 13.5

Trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikken

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108
Drepte og hardt skadde i trafikken
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hardt skadd 994 980 977 940 879 867 751 714 679 699 703 674 693 656 665 602
Drept 280 257 224 242 233 255 212 208 168 145 187 147 117 135 106 108

Bilbruk

Nøkkeltall

75.8 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8
Andel av all reising som skjer i personbil
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8

Nøkkeltall

64.0

milliarder personkilometer kjørt i personbil

Total strekning kjørt på norske veier

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Personkilometer 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 51.5 54.9 58.7 63.8 64.0
Total strekning kjørt på norske veier
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Personkilometer 26.3 30.4 36.9 42.7 43.7 45.2 46.1 51.5 54.9 58.7 63.8 64.0

Selv om vi ikke kjører mindre bil, har kollektivtrafikkens andel av den totale transporten økt noe i de siste ti årene. Se mer på vår faktaside om kollektivtransport.

Pendling

Pendling inn i de største byene (personer 20-66 år)

Oslo

175092  personer

[ 2019 ]

7 %

Endring siste fem år

Bergen

37403  personer

[ 2019 ]

3.9 %

Endring siste fem år

Stavanger

35897  personer

[ 2019 ]

8.7 %

Endring siste fem år

Trondheim

27055  personer

[ 2019 ]

3.2 %

Endring siste fem år

Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet

2019
2019
Akershus 115911
Buskerud 14433
Østfold 11968
Vestfold 4351
Oppland 4824
Hedmark 4345
Telemark 2482
Pendlere til Oslo etter bostedsfylke på Østlandet
2019
Akershus 115911
Buskerud 14433
Østfold 11968
Vestfold 4351
Oppland 4824
Hedmark 4345
Telemark 2482

Transport

Nøkkeltall

Sysselsatte i transport

Sysselsatte i transport

153418  Personer

[ 2017 ]

0.4 %

Endring fra forrige år

Sysselsatte i transport

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728
Sysselsatte i transport
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landtransport 68635 67860 69165 69313 69320 70441 73876 74027 74363
Sjøfart 24562 24587 25133 25372 26291 26432 24942 24227 22693
Lufttransport 6735 6786 7301 10048 7576 7558 7045 6758 6689
Tilknyttete tjenester og lagring 28675 28815 29829 27034 30174 30739 32237 30654 30359
Post- og budtjenester 23518 22139 20937 20353 19667 19973 19907 18312 17728

Alle typer arbeid med transport, fra kjøring av drosjer og busser til varetransport og støttefunksjoner, telles med når vi angir tallet på sysselsatte.

Tonn transporterte varer etter transportform

Veitransport

264  millioner tonn

[ 2018 ]

1.5 %

Endring fra året før

Rørtransport

105 millioner tonn

[ 2018 ]

4 %

Endring fra året før

Sjøtransport

80 millioner tonn

[ 2018 ]

1.3 %

Endring fra året før

Jernbanetransport

11  millioner tonn

[ 2018 ]

10 %

Endring fra året før

Tallene viser transport mellom steder i Norge, enten den er utført av norskregistrerte eller utenlandskregistrerte transportmidler. Transport mellom Norge og utlandet er ikke inkludert.

kilde: Innenlandske transportytelser, Statistisk sentralbyrå

Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sverige 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410 2456993
Norge 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981 1593320
Polen 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714 867679
Danmark 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418 580614
Litauen 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974 521117
Finland 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830 309400
Estland 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547 406679
Tyskland 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659 298286
Tonn varer transportert inn over grensen etter lastebilers nasjonalitet i utvalg
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sverige 2646644 2388801 2555489 2769945 2894377 2921454 2905038 2845023 2790468 2921359 2679410 2456993
Norge 2491701 2020622 2152579 2092275 1986563 1952010 1742949 1667343 1590558 1653446 1637981 1593320
Polen 270264 266968 296116 330623 414552 542781 572903 594935 664147 726508 791714 867679
Danmark 453026 433324 457076 547619 597191 592698 625655 610099 629189 643333 575418 580614
Litauen 75392 80450 109539 134142 158178 181399 227748 254276 298545 358159 454974 521117
Finland 411780 353553 378613 391998 404480 368057 346529 324285 307042 315703 355830 309400
Estland 134836 127574 166461 193256 228573 256777 278585 303141 346821 367245 396547 406679
Tyskland 293761 259723 283635 325568 345710 353895 346673 353248 368825 368197 326659 298286

Reiser i kollektivtrafikken

Nøkkeltall

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken

680 millioner reiser

[ 2018 ]

31 %

Endring fra ti år før

Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

Buss Trikk og bane Tog Båt¹
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12
Reiser i ulike former for kollektivtrafikk
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

6105 millioner kroner

[ 2018 ]

6.5 %

Endring fra året før

Tog

6018 millioner kroner

[ 2018 ]

8.6 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1921 millioner kroner

[ 2018 ]

3.7 %

Endring fra året før

Båt¹

607 millioner kroner

[ 2018 ]

2.1 %

Endring fra året før

¹Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Kollektivreiser per innbygger

2018 2019
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1
Kollektivreiser per innbygger
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1

Nøkkeltall

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

11.7 %

[ 2018 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

59.2 %

[ 2018 ]

0.5 prosentpoeng

Endring fra året før

Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.

2008 2018
2008 2018
Oslo 94 216
Trondheim 93 141
Bergen 88 133
Kristiansand 82 84
Stavanger 61 74
Drammen 58 66
Tønsberg 39 58
Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.
2008 2018
Oslo 94 216
Trondheim 93 141
Bergen 88 133
Kristiansand 82 84
Stavanger 61 74
Drammen 58 66
Tønsberg 39 58

Nøkkeltall

Elektriske busser

Elektriske busser

199  busser

[ 2019 ]

157 busser

Endring fra året før

Andel skolelever som får skoleskyss

2019
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1
Andel skolelever som får skoleskyss
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1

Nøkkeltall

Strekning reist med buss

Strekning reist med buss

4.30 milliarder passasjerkilometer¹

[ 2018 ]

3.3 %

Endring fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist

 

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter)

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Tog

Nøkkeltall

78

millioner togreiser

Antall reiser med tog

Togreiser
Togreiser
2004 51.7
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7
Antall reiser med tog
Togreiser
2004 51.7
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7

Nøkkeltall

3722

millioner kilometer reist med tog

Strekning reist med tog

Passasjerkilometer¹
Passasjerkilometer¹
2004 2683.5
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9
Strekning reist med tog
Passasjerkilometer¹
2004 2683.5
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9

Trikk og bane

Nøkkeltall

189

millioner reiser med trikk og bane

Reiser med trikk og bane

Passasjerer
Passasjerer
2004 90.5
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1
Reiser med trikk og bane
Passasjerer
2004 90.5
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1

Nøkkeltall

996

Millioner kilometer reist med trikk og bane

Strekning reist med trikk og bane

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2004 435.6
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3
Strekning reist med trikk og bane
Passasjerkilometer
2004 435.6
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3

Båt

Nøkkeltall

11.5

Millioner båtreiser

Reiser med båt

Båtreiser
Båtreiser
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5
Reiser med båt
Båtreiser
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5

Nøkkeltall

203.4

Millioner kilometer reist med båt

Strekning reist med båt

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2004 312.9
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 209.6
2017 208.9
2018 203.4
Strekning reist med båt
Passasjerkilometer
2004 312.9
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 209.6
2017 208.9
2018 203.4

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Bilferge

Reiser med bilferge

Passasjerer
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44
Reiser med bilferge
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som inneholder informasjon om bruken av bilferger.

Luftforurensning

Nøkkeltall

43.8

millioner tonn CO₂ sluppet ut i atmosfæren

CO₂ sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35321000 33816000 34734000 36224000 38089000 38707000 41830000 41969000 42220000 42974000 42518000 43866000 42985000 44305000 44622000 43923000 44485000 46231000 45378000 43890000 46241000 45522000 45038000 44982000 44917000 45350000 44473000 43670000 43821000
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Karbondioksid (CO₂) 35321000 33816000 34734000 36224000 38089000 38707000 41830000 41969000 42220000 42974000 42518000 43866000 42985000 44305000 44622000 43923000 44485000 46231000 45378000 43890000 46241000 45522000 45038000 44982000 44917000 45350000 44473000 43670000 43821000

Nøkkeltall

8.2

millioner tonn CO₂-ekvivalenter andre klimagasser sluppet ut

Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 6028000 5974000 6048000 6174000 6256000 6210000 6255000 6270000 6070000 5963000 5972000 5963000 5839000 5813000 5697000 5551000 5404000 5487000 5341000 5384000 5390000 5237000 5212000 5147000 5088000 5055000 4949000 4867000 4811000
Lystgass (N2O) 4112000 3956000 3421000 3620000 3689000 3717000 3734000 3724000 3815000 4028000 3828000 3756000 3998000 3851000 3995000 4064000 3731000 3556000 3114000 2564000 2473000 2468000 2474000 2447000 2454000 2491000 2424000 2381000 2371000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 596000 613000 675000 712000 798000 848000 1066000 1107000 1142000 1156000 1242000 1240000 1375000 1384000 844000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metan (CH4) 6028000 5974000 6048000 6174000 6256000 6210000 6255000 6270000 6070000 5963000 5972000 5963000 5839000 5813000 5697000 5551000 5404000 5487000 5341000 5384000 5390000 5237000 5212000 5147000 5088000 5055000 4949000 4867000 4811000
Lystgass (N2O) 4112000 3956000 3421000 3620000 3689000 3717000 3734000 3724000 3815000 4028000 3828000 3756000 3998000 3851000 3995000 4064000 3731000 3556000 3114000 2564000 2473000 2468000 2474000 2447000 2454000 2491000 2424000 2381000 2371000
Hydrofluorkarboner (HFK) 0 10000 20000 32000 50000 92000 129000 192000 244000 316000 383000 473000 578000 558000 596000 613000 675000 712000 798000 848000 1066000 1107000 1142000 1156000 1242000 1240000 1375000 1384000 844000
Perfluorkarboner (PFK) 3895000 3457000 2637000 2648000 2343000 2314000 2108000 1883000 1712000 1600000 1518000 1531000 1659000 1051000 1017000 955000 859000 951000 896000 438000 238000 263000 201000 181000 179000 146000 186000 131000 137000
Svovelheksafluorid (SF6) 2099000 1983000 673000 704000 838000 580000 548000 553000 693000 834000 891000 755000 227000 217000 262000 296000 200000 70000 60000 56000 69000 54000 54000 56000 50000 70000 64000 59000 57000

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Svevestøv totalt (TSP) 66785 64582 68182 68512 68723 69805 75024 68840 66476 67319 66399 66701 63448 61018 63134 61598 63951 60529 58556 61017 59060 62377 55747 53236 52473 52280 53615 52305
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 48638 46733 50631 51916 52123 53111 57544 52565 50477 51350 50625 51058 47631 45115 46269 44306 45051 42737 40604 43515 41020 42716 37156 34386 34078 33400 33888 33194
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 38386 36692 40553 42685 43163 43996 47862 43684 41730 42372 41560 42089 38786 36711 37372 35323 35443 34061 31936 34735 32369 32721 28513 25837 25722 24852 24763 24499
Svevestøv sluppet ut i atmosfæren
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Svevestøv totalt (TSP) 66785 64582 68182 68512 68723 69805 75024 68840 66476 67319 66399 66701 63448 61018 63134 61598 63951 60529 58556 61017 59060 62377 55747 53236 52473 52280 53615 52305
Svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10) 48638 46733 50631 51916 52123 53111 57544 52565 50477 51350 50625 51058 47631 45115 46269 44306 45051 42737 40604 43515 41020 42716 37156 34386 34078 33400 33888 33194
Svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5) 38386 36692 40553 42685 43163 43996 47862 43684 41730 42372 41560 42089 38786 36711 37372 35323 35443 34061 31936 34735 32369 32721 28513 25837 25722 24852 24763 24499

Nøkkeltall

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren

39846 kg

[ 2018 ]

Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bly 26448 14953 14535 15033 14624 12931 11539 13194 13044 13663 11313 10467 9319 8499 6429 7051 7424 6407 6498 6455 7919 6790 7190 6977
Kadmium 1305 1404 1341 1398 1327 1056 968 945 905 831 779 825 758 741 596 734 692 593 544 465 511 476 490 511
Kvikksølv 809 830 840 784 826 648 598 574 701 577 565 516 480 434 352 387 342 313 320 276 245 263 242 225
Arsen 3171 3244 3103 3543 3563 2714 2436 1982 1812 1566 1713 1543 1743 1535 1052 1602 1568 1132 1225 1109 1407 1220 1129 1287
Krom 11838 11806 12822 12517 12383 9697 7822 6940 4681 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4173 3802 3664 4322 4624 4413 3956 3749 3677
Kobber 22514 22681 23500 24314 24399 23559 24104 23962 24239 24574 25571 26174 27114 27965 26012 27010 28644 28901 28514 28352 27969 27613 27210 27169
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bly 26448 14953 14535 15033 14624 12931 11539 13194 13044 13663 11313 10467 9319 8499 6429 7051 7424 6407 6498 6455 7919 6790 7190 6977
Kadmium 1305 1404 1341 1398 1327 1056 968 945 905 831 779 825 758 741 596 734 692 593 544 465 511 476 490 511
Kvikksølv 809 830 840 784 826 648 598 574 701 577 565 516 480 434 352 387 342 313 320 276 245 263 242 225
Arsen 3171 3244 3103 3543 3563 2714 2436 1982 1812 1566 1713 1543 1743 1535 1052 1602 1568 1132 1225 1109 1407 1220 1129 1287
Krom 11838 11806 12822 12517 12383 9697 7822 6940 4681 4275 4181 4128 4161 4396 3600 4173 3802 3664 4322 4624 4413 3956 3749 3677
Kobber 22514 22681 23500 24314 24399 23559 24104 23962 24239 24574 25571 26174 27114 27965 26012 27010 28644 28901 28514 28352 27969 27613 27210 27169

Avfall

Nøkkeltall

Total mengde avfall

Total mengde avfall

11.8 millioner tonn

[ 2018 ]

0.4 %

Endring fra året før

Hvor kommer avfallet fra?

2013 2018
2013 2018
Bygge- og anleggsvirksomhet 2285000 2812000
Private husholdninger 2441000 2419000
Tjenesteytende næringer 2151000 2521000
Industri 1441000 1707000
Annet 2177000 2362000
Hvor kommer avfallet fra?
2013 2018
Bygge- og anleggsvirksomhet 2285000 2812000
Private husholdninger 2441000 2419000
Tjenesteytende næringer 2151000 2521000
Industri 1441000 1707000
Annet 2177000 2362000

Husholdningsavfall etter type sortering

2013 2018
2013 2018
Restavfall 1022000 926000
Treavfall 255000 275000
Papir, papp og kartong 293000 239000
Våtorganisk avfall 174000 201000
Kasserte kjøretøy 186000 179000
Hageavfall 194000 148000
Metall 78000 96000
Glass 55000 70000
Annet 184000 286000
Husholdningsavfall etter type sortering
2013 2018
Restavfall 1022000 926000
Treavfall 255000 275000
Papir, papp og kartong 293000 239000
Våtorganisk avfall 174000 201000
Kasserte kjøretøy 186000 179000
Hageavfall 194000 148000
Metall 78000 96000
Glass 55000 70000
Annet 184000 286000

Farlig avfall

Nøkkeltall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

Farlig avfall levert til godkjent håndtering

1.55 millioner tonn

[ 2018 ]

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

kilde: Farlig avfall, Statistisk sentralbyrå

Farlig avfall til behandling

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Farlig avfall til godkjent håndtering 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1266 1282 1502 1585 1602 1654 1545
Farlig avfall til ukjent håndtering 60 46 48 95 112 90 88 76 72 69 70 78 53 65 37 21 16 9 6
Farlig avfall til behandling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Farlig avfall til godkjent håndtering 611 596 602 806 898 970 1105 1056 1097 1023 1164 1215 1266 1282 1502 1585 1602 1654 1545
Farlig avfall til ukjent håndtering 60 46 48 95 112 90 88 76 72 69 70 78 53 65 37 21 16 9 6

Farlig avfall

Tungmetallholdig og forurenset masse

519  tusen tonn

[ 2018 ]

13.1 %

Endring fra ti år før

Oljeholdig avfall

577  tusen tonn

[ 2018 ]

74.3 %

Endring fra ti år før

Etsende avfall

268  tusen tonn

[ 2018 ]

17 %

Endring fra ti år før

Annet

181 tusen tonn

[ 2018 ]

135.1 %

Endring fra ti år før

Energi

Forbruk av energi

Olje

403141  GWh

[ 2018 ]

16.2 %

Endring fra ti år før

Gass

67158  GWh

[ 2018 ]

4.3 %

Endring fra ti år før

Elektrisitet

127846  GWh

[ 2018 ]

7.8 %

Endring fra ti år før

Andre

42752 GWh

[ 2018 ]

27.1 %

Endring fra ti år før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft

139704  GWh

[ 2018 ]

0.2 %

Endring fra ti år før

Vindkraft

3877  GWh

[ 2018 ]

324.6 %

Endring fra ti år før

Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fornybar strøm produsert 121200 122360 124215 126840 127681 127795 129853 134115 136858 137894 136760 138678 139198
Totalt strømforbruk 125203 122076 126077 127334 121996 127839 122936 127041 126413 123529 126836 133219 134196

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.

Fakta om olje og energi

Vei og transport

Nøkkeltall

2237

kvadratkilometer av Norge er dekket av vei

Fordeling av bebygd areal

Areal i km²
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80
Fordeling av bebygd areal
Areal i km²
Boliger 1268.56
Fritidsboliger 446.08
Område for landbruk og fiske 524.22
Næring, offentlig og privat tjenesteyting 453.40
Grønne områder, idretts- og sportsområder 235.76
Annen bebyggelse og anlegg 325.67
Vei 2236.80

Nøkkeltall

75.8 %

andel av all reising som skjer i personbil

Andel av all reising som skjer i personbil

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 2002 2007 2012 2017 2018
Andel i personbil 74.5 74.8 77.4 79.2 77.8 76.9 76.1 77.3 76.7 77.0 76.4 75.8
Andel av all reising som skjer i personbil
1975 1980 1985