Artikler om forskning og utvikling i næringslivet

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Betydelig vekst i næringslivets FoU i 2022 Artikkel 16. februar

  Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 42,8 milliarder kroner i 2022, i overkant av 4,5 milliarder kroner mer enn i 2021.

2023

 1. Realvekst i FoU-utgiftene i 2022 Artikkel 26. oktober

  I Norge ble det brukt nesten 89 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2022. Det viser foreløpige tall fra FoU-statistikken. Tallene gir en vekst på 7,2 milliarder kroner. Det innebærer igjen realvekst i FoU-utgiftene, men FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) går ned.

 2. Så mye brukte næringslivet på FoU i 2021 Artikkel 16. februar

  Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 38,3 milliarder kroner i 2021, i overkant av 1,4 milliarder kroner mer enn i 2020. Justert for prisvekst var nivået uendret. Foretakene kjøpte i tillegg FoU-tjenester for 8,9 milliarder kroner i 2021.

2022

 1. Næringslivet økte FoU-aktiviteten i pandemiåret 2020 Artikkel 17. februar

  Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for nær 37 milliarder kroner i 2020. Dette er nesten 1,5 milliarder kroner mer enn i 2019, en oppgang på 4 prosent. Justert for prisvekst var økningen på 2 prosent. Foretakene kjøpte i tillegg FoU-tjenester for 8,1 milliarder kroner i 2020.

2021

 1. Økt FoU i næringslivet tross koronapandemien Artikkel 22. oktober

  Foreløpige tall for 2020 viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for nesten 37 milliarder kroner, 4 prosent mer enn i 2019. Justert for prisvekst er økningen 2 prosent. Det ble utført 23 100 FoU-årsverk, 4 prosent flere enn i 2019.