Artikler om forskerpersonale

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Hvor tar doktorene veien? Artikkel 20. januar

    Etter avlagt doktorgrad får omtrent halvparten jobb i akademia, mens mange fortsetter karrieren i næringslivet eller offentlig sektor. Blant utenlandske statsborgere, forlater nesten halvparten landet etter fullført grad.

2022

  1. Rekordmange utenlandske statsborgere blant de nye doktorene i 2021 Artikkel 5. april

    Det ble avlagt 1 601 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler i 2021, 33 færre enn i 2020. Nesten 700 av de nye doktorene var utenlandske statsborgere, det tilsvarer 44 prosent. Andelen har mer enn doblet seg de siste 20 årene, og har aldri vært høyere enn i fjor.

  2. Lite vekst i Norges forskerpersonale Artikkel 17. februar

    I Norge deltar om lag 90 000 mennesker i forskning og utviklingsarbeid (FoU), det viser endelige tall for 2020. Totalt utførte de nesten 49 000 FoU-årsverk i 2020. Det er litt flere enn året før.