Museum og samlingar

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09538: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar (F) (2004 - 2016)
09539: Museum og samlingar. Besøk, etter type besøk (F) (2001 - 2016)
09540: Museum og samlingar. Utstillingar, etter type utstilling (F) (2001 - 2016)
09541: Museum og samlingar. Gjenstandar, etter type gjenstand (F) (2001 - 2016)
09542: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter (mill. kr) (F) (2001 - 2016)
08885: Museum og samlingar. Årsverk (F) (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
08883: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) (2004 - 2010)
03447: Museum og samlingar, etter museumstype (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03504: Museum og samlingar. Besøk, etter museumstype og type besøk (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03816: Museum og samlingar. Utstillingar, etter museumstype og type utstilling (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03572: Museum og samlingar. Gjenstandar, etter museumstype og type gjenstand (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03571: Museum og samlingar. Kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03573: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter, etter museumstype (kr) (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
03574: Museum og samlingar. Årsverk i alt og årsverk i faste stillingar, etter museumstype (F) (avslutta serie) (2001 - 2010)
08884: Museum og samlingar. Besøk, utstillingar og gjenstandar, etter talet på besøk i kvintilar (avslutta serie) (2006 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken