Museum og samlingar

09539: Museum og samlingar. Besøk, etter type besøk (F) 2001 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

besøk i museum Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.09.2018
Kontakt
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Museumsbesøk:
personer
Referansetid
Museumsbesøk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Frå 2016 er fem museum ikkje lenger med i museumspopulasjonen.
Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Frå 2002 har musea minst eit årsverk. Grunna nytt utval kan ikkje tala for 2001 samanliknast med tala for 2002 og etter. Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk, frå 2004 er enkeltbesøk og gruppebesøk lik besøk i alt. Betalande besøkjande er eit sjølvstendig spørsmål i spørjeskjema. Nokre museum har gratis inngang, andre ikkje.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken