Museum og samlingar

Til toppen

09539: Museum og samlingar. Besøk, etter type besøk (F) 2001 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
besøk i museum
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

besøk i museum

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Frå 2002 er berre museum med minst eit årsverk medrekna. Talet på museum i populasjonen vil variera noko frå år til år og dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk, frå 2004 er enkeltbesøk og gruppebesøk lik besøk i alt. Betalande besøkjande er eit sjølvstendig spørsmål i spørjeskjema. Nokre museum har gratis inngang andre ikkje.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken