Museum og samlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08884: Museum og samlingar. Besøk, utstillingar og gjenstandar, etter talet på besøk i kvintilar (avslutta serie) 2006 - 2011

Øyvind H. Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5145
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
14.06.2012 10:00
Museum og samlingar:
einingar
Museumsbesøk:
personer
Utstillingar:
utstillingar
Gjenstandar:
gjenstandar
Besøk (prosent):
prosent
Utstillingar (prosent):
prosent
Gjenstandar (prosent):
prosent
Museum og samlingar:
31.12.
Museumsbesøk:
31.12.
Utstillingar:
31.12.
Gjenstandar:
31.12.
Besøk (prosent):
31.12.
Utstillingar (prosent):
31.12.
Gjenstandar (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003.

statistikkvariabel

Museumsbesøk

Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk.