Museum og samlingar

Til toppen

08884: Museum og samlingar. Besøk, utstillingar og gjenstandar, etter talet på besøk i kvintilar (avslutta serie) 2006 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003.

statistikkvariabel

Museumsbesøk

Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk.