Museum og samlingar

08884: Museum og samlingar. Besøk, utstillingar og gjenstandar, etter talet på besøk i kvintilar (avslutta serie) 2006 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

tal på besøk (kvintilar)

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2012
Kontakt
Øyvind H. Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5145
ohh@ssb.no

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Museum og samlingar:
einingar
Museumsbesøk:
personer
Utstillingar:
utstillingar
Gjenstandar:
gjenstandar
Besøk (prosent):
prosent
Utstillingar (prosent):
prosent
Gjenstandar (prosent):
prosent
Referansetid
Museum og samlingar:
31.12.
Museumsbesøk:
31.12.
Utstillingar:
31.12.
Gjenstandar:
31.12.
Besøk (prosent):
31.12.
Utstillingar (prosent):
31.12.
Gjenstandar (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003.
statistikkvariabel
Museumsbesøk
Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk.

Brukerveiledning for statistikkbanken