Museum og samlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13910: Museum og samlinger. Driftsinntekter og driftskostnader (mill.kr) (F) 2017 - 2022

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
04.07.2023 08:00
Driftsresultat:
mill. kr
Driftsinntekter i alt:
mill. kr
Eigeninntekter i alt:
mill. kr
Billettinntekter:
mill. kr
Varer og tenester (inntekter):
mill. kr
Sponsorinntekter:
mill. kr
Gåver:
mill. kr
Andre eigeninntekter:
mill. kr
Ordinære offentlege driftstilskot i alt:
mill. kr
Ordinært driftstilskot staten:
mill. kr
Ordinært driftstilskot fylkeskommune:
mill. kr
Ordinært driftstilskot kommune:
mill. kr
Andre offentlege tilskot i alt:
mill. kr
Andre offentlege tilskot staten:
mill. kr
Andre offentlege tilskot fylke:
mill. kr
Andre offentlege tilskot kommune:
mill. kr
Driftskostnader i alt:
mill. kr
Varer og tenester (kostnader):
mill. kr
Løn:
mill. kr
Pensjon:
mill. kr
Avskrivingar:
mill. kr
Drift lokale:
mill. kr
Vedlikehald lokale:
mill. kr
Husleige:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
Driftsresultat:
I løpet av året
Driftsinntekter i alt:
I løpet av året
Eigeninntekter i alt:
I løpet av året
Billettinntekter:
I løpet av året
Varer og tenester (inntekter):
I løpet av året
Sponsorinntekter:
I løpet av året
Gåver:
I løpet av året
Andre eigeninntekter:
I løpet av året
Ordinære offentlege driftstilskot i alt:
I løpet av året
Ordinært driftstilskot staten:
I løpet av året
Ordinært driftstilskot fylkeskommune:
I løpet av året
Ordinært driftstilskot kommune:
I løpet av året
Andre offentlege tilskot i alt:
I løpet av året
Andre offentlege tilskot staten:
I løpet av året
Andre offentlege tilskot fylke:
I løpet av året
Andre offentlege tilskot kommune:
I løpet av året
Driftskostnader i alt:
I løpet av året
Varer og tenester (kostnader):
I løpet av året
Løn:
I løpet av året
Pensjon:
I løpet av året
Avskrivingar:
I løpet av året
Drift lokale:
I løpet av året
Vedlikehald lokale:
I løpet av året
Husleige:
I løpet av året
Andre driftskostnader:
I løpet av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsresultat , Driftsinntekter i alt , Eigeninntekter i alt ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken (2020-2023) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.