Museum og samlingar

03504: Museum og samlingar. Besøk, etter museumstype og type besøk (F) (avslutta serie) 2001 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

museumstype

Totalt 5 Valgte

Søk

besøk i museum Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2011
Kontakt
Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
abt@ssb.no

Måleenhet
Museumsbesøk:
personer
Referansetid
Museumsbesøk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003.
Før 2004 kan ein ikkje summere enkeltbesøk og gruppebesøk.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken