Museum og samlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09542: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter (mill. kr) (F) 2001 - 2022

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
04.07.2023 08:00
Inntekter i alt:
mill. kr
Utgifter i alt:
mill. kr
Offentlege løyvingar i alt:
mill. kr
Inntekter i alt:
31.12.
Utgifter i alt:
31.12.
Offentlege løyvingar i alt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken (2020-2023) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Frå 2002 er berre museum med minst eit årsverk medrekna. Talet på museum i populasjonen vil variera noko frå år til år og dette vil kunne påverka samanlikninga over tid. Etter frigjeving av statistikk for museum og samlingar har SSB vorte gjord merksam på ein underrapportering av offentlege løyvingar for Hordaland. Dette inneber at tala for offentlege løyvingar i 2017 ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.