Museum og samlingar

09542: Museum og samlingar. Inntekter og utgifter (mill. kr) (F) 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Måleenhet
Inntekter i alt:
mill. kr
Utgifter i alt:
mill. kr
Offentlege løyvingar i alt:
mill. kr
Referansetid
Inntekter i alt:
31.12.
Utgifter i alt:
31.12.
Offentlege løyvingar i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Frå 2002 er berre museum med minst eit årsverk medrekna. Talet på museum i populasjonen vil variera noko frå år til år og dette vil kunne påverka samanlikninga over tid.
Etter frigjeving av statistikk for museum og samlingar har SSB vorte gjord merksam på ein underrapportering av offentlege løyvingar for Hordaland. Dette inneber at tala for offentlege løyvingar i 2017 ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken