Problemer med søket

Vi har tekniske problemer med søket og navnesøket på ssb.no. Det jobbes med å løse problemet.

Museum og samlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08883: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2004 - 2010

Øyvind H. Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5145
Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
28.02.2012 10:00
Museum og samlingar:
samlingar
Kulturhistoriske bygningar:
bygningar
Opne kulturhistoriske bygningar:
bygningar
Museum og samlingar:
31.12.
Kulturhistoriske bygningar:
31.12.
Opne kulturhistoriske bygningar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003. Frå 2005 blir begrepet kulturhistoriske bygningar brukt i staden for verneverdige bygningar.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.