Museum og samlingar

Til toppen
08883: Museum og samlingar. Museum og kulturhistoriske bygningar, etter museumstype (F) (avslutta serie) 2004 - 2010
Sist endret
28.02.2012
Kontakt
Øyvind H. Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5145
ohh@ssb.no

Hilde Sofie Frydenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 350
hfr@ssb.no

Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
lfo@ssb.no

Måleenhet
Museum og samlingar:
samlingar
Kulturhistoriske bygningar:
bygningar
Opne kulturhistoriske bygningar:
bygningar
Referansetid
Museum og samlingar:
31.12.
Kulturhistoriske bygningar:
31.12.
Opne kulturhistoriske bygningar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
museumstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
museumstype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala i tabellen omfattar berre dei opne musea. Tala for 2001 kan ikkje samanliknast med tala for 2002 og 2003. Frå 2005 blir begrepet kulturhistoriske bygningar brukt i staden for verneverdige bygningar.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken