Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
12937: Hovedtall for bedrifter, etter fylke, landsdel og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) (F) 2018
Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Antall bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Valgfri variabel
Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringene 06, 49.5 og 35 er fra 2018 ikke lenger publisert. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det heller ikke tall for.
Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2.
Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
næring (SN2007)
B Bergverksdrift og utvinning
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.
C Industri
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

Brukerveiledning for statistikkbanken