Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
12936: Hovedtall for foretak og bedrifter, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) 2018
Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Antall enheter:
foretak/bedrifter
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
personer
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Antall enheter:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
foretak/bedrift
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

foretak/bedrift
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Må velges *
sysselsettingsgruppe

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringene 06, 49.5 og 35 er fra 2018 ikke lenger publisert. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det heller ikke tall for.
Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2.
Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
næring (SN2007)
B Bergverksdrift og utvinning
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.
C Industri
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

Brukerveiledning for statistikkbanken