Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12936: Hovedtall for foretak og bedrifter, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) 2017 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter , Omsetning (mill. kr) , Produksjonsverdi (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Næringene 06, 49.5 og 35 er fra 2018 ikke lenger publisert. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det heller ikke tall for. Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2. Tallene er uten merverdiavgift. Fra 2017 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet. Interne leveranser mellom bedrifter i samme foretak er ikke inkludert i næring C fra 2018.

næring (SN2007)

B Bergverksdrift og utvinning

Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

C Industri

Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.