Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

12558: Desilfordelt inntekt for husholdninger. Høyeste verdi, antall og prosent (K) 2005 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
inntekt før/etter skatt
Må velges *
desil
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 14


Valgfri variabel
Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

desil

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Desil 1 , Desil 2 , Desil 3 ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
Desilene deler husholdningene i Norge i 10 like store grupper etter stigende inntekt.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken