Antall arbeidsforhold og lønn

11654: Lønnstakere, arbeidsforhold, lønn og lønnsindeks, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (F) 2016K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 18 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.08.2019
Kontakt
Nina Gunnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 417
nig@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
indeks
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
indeks
Referansetid
Antall lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
Slutten av kvartalet
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn:
2016K1
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn:
2016K1
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Basisperiode for lønnsindeks er 1. kvartal 2016.
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier.
Tall for 2018K1 ble rettet 7.5.2018. Trøndelag (fylkeskode 50) hadde feilaktig blitt plassert i gruppen «Uoppgitt».
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken